Viaductul Aciliu. Expertiză nouă

crapatura

În prezent, a fost instituită restricţia pe o bandă de circulaţie până la finalizarea remedierii

Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România a prezentat, în această săptămână, situaţia lucrărilor de reparații de pe tronsonului de autostrada Orăştie – Sibiu, lot 3, efectuate de Salini-Impregilio SpA.

Astfel, au fost depistate în mare parte cauzele degradărilor constatate la km 43-65 și la viaductul de la Aciliu.

Și italienii reevaluează situația

Antreprenorul a demarat lucrările de remediere pe 15 iulie la viaductul Aciliu, lucrări ce constau în refacerea dispozitivelor antiseismice, remedierea scurgerii apelor, drenuri longitudinale și lucrări de remediere la sferturile de con. „Cu referire la defectele constatate la viaductul de la Aciliu, în momentul de faţă CNADNR S.A. a demarat procedura de atribuire a unui contract de servicii cu scopul expertizării tehnice a lucrării de artă în vederea stabilirii unor măsuri de intervenţie imediat necesare a fi întreprinse, investigarea aprofundată a cauzelor care au condus la producerea acestor fenomene de degradare prin investigaţii vizuale preliminare, încercări şi testări pe teren şi în laborator, concluzii şi recomandări constructive pentru remedierea lucrărilor, cel puţin două opţiuni, ţinând seama de situaţia existentă în zonele menţionate“, susțin reprezentanții CNADNR.

Termen: 10 octombrie

viaduct

Antreprenorul a demarat lucrările de remediere pe 15 iulie la viaductul Aciliu

Termenul pentru finalizarea expertizei tehnice este 10 octombrie 2015. În conformitate cu prevederile contractului „Proiectare şi Execuţie Autostrada Orăştie – Sibiu, lot 3, km 43+855 – km 65+965”, antreprenorul are responsabilitatea deplină pentru remedierea defectelor apărute, atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de garanţie (4 ani). Astfel, lucrările de remediere vor fi executate pe riscul şi cheltuiala antreprenorului. De asemenea, CNADNR S.A. va întreprinde demersurile necesare pentru a recupera orice daune generate de întârzierile produse ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor constructorului ce decurg din prevederile contractului.

Cauzele degradărilor

Conform expertizei tehnice preliminare elaborată de către experţi tehnici din partea CNADNR S.A., s-au stabilit următoarele cauze ale degradărilor constatate între km 43 și 65: natura argiloasă şi starea de consistenţă redusă, respectiv capacitatea portantă a terenului de fundare şi posibila circulaţie haotică a apei în zonele adiacente şi în profunzime se estimează că vor exista în continuare tasări ale terenului cu desfăşurare în timp, necesitând pe termen scurt monitorizarea acestora.
Constructorul Salini-Impregilo SpA susține că a demarat expertiza tehnică în aceasta zonă şi va informa asupra soluţiei de remediere după finalizarea acesteia. La începutul lunii august, antreprenorul a realizat remedierea provizorie a degradărilor constatate şi nu s-a constatat o evoluţie negativă până în acest moment.

Execuția defectuoasă a dus la apariția crăpăturii de la km 60

În ceea ce privește crăpătura de la km 60+600 – km 60+700, potrivit expertizei tehnice preliminare elaborată de către experţi tehnici din partea CNADNR S.A., s-au stabilit următoarele cauze ale degradărilor constatate: natura argiloasă şi starea de consistenţă redusă, respectiv capacitatea portantă a terenului de fundare și nerespectarea prin execuţie a soluţiei proiectate.
În acest sens, în 18 august a avut loc o şedinţă de lucru la sediul Companiei de Autostrăzi, la care au participat reprezentanţii beneficiarului, antreprenorului şi experţi tehnici implicaţi, atât din partea CNADNR, cât şi din partea antreprenorului, în cadrul căreia s-au concluzionat, în baza investigaţiilor din teren, următoarele cauze cu privire la degradările constatate de la km 60+600: nerespectarea prin execuţie a soluţiei proiectate; funcţionarea defectuoasă a sistemelor de colectare şi evacuare a apelor pluviale din cauza colmatării/degradării substraturilor de beton, permiţând infiltrarea apelor în rambleul drumului și compactarea redusă a straturilor structurii rutiere.

Execuție necorespunzătoare?

Atât experţii tehnici din partea antreprenorului, cât şi cei din partea beneficiarului, au concluzionat faptul că apariţia şi evoluţia acestui defect nu s-a cauzat unui fenomen de alunecare, ci unei tasări structurale pricinuită de execuţia necorespunzătoare a lucrărilor la corpul autostrăzii.
Totodată, italienii au informat CNANDR că au finalizat expertiza tehnică în zona menţionată şi a stabilit trei variante de soluţii tehnice de remediere. Totodată, va prezenta proiectul tehnic complet, în vederea analizării de către beneficiar şi ulterior, avizării de către CNADNR, dar că nu va pune la dispoziţia acestuia şi expertiza tehnică efectuată. În prezent, a fost instituită restricţia circulaţiei pe o bandă de circulaţie până la finalizarea remedierii degradării.
comunicat CNADNR

„Atât în cadrul întâlnirilor organizate de către CNADNR S.A., cât şi prin programul lucrărilor de remediere transmis de către antreprenor, acesta s-a angajat să demareze lucrările de remediere pentru degradările menţionate mai sus, în data de 17 august 2015. Antreprenorul a întârziat, fără nicio justificare, demararea acestor lucrări. Menţionăm că până în prezent antreprenorul, din diverse motive, a mai amânat începerea lucrărilor de remediere definitivă a defectelor constatate. În cazul în care nici de această dată antreprenorul nu va executa remedierea defecţiunilor constatate, beneficiarul va angaja şi va plăti alt antreprenor care să execute lucrarea de remediere a defecţiunilor, urmând ca, ulterior, costurile aferente lucrărilor de remediere să fie recuperate de la antreprenor.“

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*