Vizita delegației parlamentare a Regatului Norvegiei la obiective de investiții derulate prin Proiectul ”Calea verde spre dezvoltare durabilă” (P)

Joi, 02 martie 2017, o delegație a Regatului Norvegiei, condusă de Excelența Sa doamna Tove Bruvik Westberg, ambasadorul Norvegiei în România, a efectuat o vizită la obiective de investiții derulate prin Proiectul ”Calea verde spre dezvoltare durabilă”. Delegația a fost compusă din cinci parlamentari și doi experți tehnici ai Parlamentului norvegian, precum și doi membri ai Ambasadei, respectiv adjunctul misiunii, Herman Baskar și ofițerul pentru Granturile SEE și Norvegiene, Diana Săcărea.

Oficialii norvegieni au dorit să cunoască, la fața locului, modul în care se desfășoară activitățile și rezultatele proiectului. În acest scop, s-a vizitat clădirea Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu și Grădinița Frații Grimm din Sibiu, unde se derulează lucrările de adaptare constructivă şi energetică a clădirilor în contextul schimbărilor climatice. Discuţiile purtate au vizat şi importanţa implicării factorilor de decizie de la nivel local în implementarea strategiilor şi planurilor de acţiuni privind adaptarea la schimbările climatice, modalităţi de diseminare a rezultatelor proiectului şi a experinţei dobândite. “Sunt impresionată de amploarea proiectului şi buna funcţionare a parteneriatului cu Asociaţia Autorităţilor Locale şi Regionale din Norvegia”, a declarat Excelența Sa, doamna Tove Bruvik Westberg, ambasadorul Norvegiei în România.

Contact: ofițer proiect comunicare Melinda Dragomir, email: melinda.dragomir@caleaverde.ro, website http://caleaverde.ro, https://www.facebook.com/CaleaVerde, tel: +40740542008.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:
Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu este o instituție publică guvernamentală sub jurisdicția Ministerului Mediului, un serviciu public deconcentrat, finanțat de la bugetul de stat.
Proiectul ”Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă” cu o valoare totală eligibilă de 4.628.535 euro, beneficiază de o finanţare în valoare de 3.934.254,75 euro din partea Islandei, Liechtensteinului și Norvegiei prin Granturile SEE 2009 – 2014 și o cofinanțare în valoare de 694.280,25 euro, asigurată de Ministerul Mediului în cadrul Programului RO07 Adaptarea la schimbările climatice.
Proiectul se derulează în perioada ianuarie 2015 – aprilie 2017. Obiectivul general al proiectului constă în reducerea vulnerabilității umane și a ecosistemului la schimbările climatice și urmărește elaborarea unui set de bune practici privind adaptarea la schimbările climatice.

###

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro.


Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*