Vrei să devii polițist? 12 locuri libere la IPJ

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu, cu sediul în municipiul Sibiu, Str. Revoluţiei, nr. 4 – 6, judeţul Sibiu, organizează  CONCURS pentru ocuparea a 12 posturi vacante de ajutor șef de post, specialitatea ordine publică, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, după cum urmează :

 • 1 post ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Rășinari din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr;
 • 1 post ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Roșia din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr;
 • 1 post ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Șelimbăr din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr;
 • 1 post ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Ațel din cadrul Secției nr. 2 Poliție Rurală Mediaș;
 • 1 post ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Blăjel din cadrul Secției nr. 2 Poliție Rurală Mediaș;
 • 1 post ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Nocrich din cadrul Secției nr. 3 Poliție Rurală Agnita;
 • 1 post ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Arpașu de Jos din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurală Porumbacu de Jos;
 • 2 posturi de ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Șeica Mare din cadrul Secției nr. 5 Poliție Rurală Axente Sever;
 • 1 post ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Jina din cadrul Secției nr. 6 Poliție Rurală Orlat;
 • 1 post ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Orlat din cadrul Secției nr. 6 Poliție Rurală Orlat;
 • 1 post ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Biertan.

Înscrierea candidaților se va realiza pe toate posturile de ajutor șef de post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu enumerate anterior, urmând ca repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi „admis” să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute.

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”).
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
 13. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);
 14. dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
 15. să dețină permis de conducere, categoria ”B”;
 16. să deţină/obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate cu caracter secret de serviciu;
 17. să deţină/obţină avizul pentru desemnarea în structurile poliţiei judiciare şi poliţist rutier.

Înscrierea se realizează, în perioada _13.09-24.09.2021 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 24.09.2021 doar până la orele 16:00), online la adresa de e-mail sursaexterna@sb.politiaromana.ro.

Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 24.09.2021, orele 16:00, nu vor fi luate în considerare.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu la numărul de telefon 0269/208.312, precum și pe site-ul instituției sb.politiaromana.ro, secțiunea Carieră, sub-secțiunea Posturi scoase la concurs.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*