Expunerea la agenţi chimici la locul de muncă, verificată de ITM Sibiu

*Dimensiunea impactului substanţelor chimice asupra mediului de muncă este relevantă, având în vedere unele date statistice, conform cărora 19% dintre lucrătorii din UE sunt expuşi vaporilor toxici un sfert sau mai mult din timpul lor de lucru, în timp ce 15% dintre lucrători trebuie să manipuleze substanţe periculoase în cadrul activităţii lor profesionale zilnice. Dacă riscurile folosirii substanţelor/amestecurilor periculoase nu sunt gestionate în mod corect, sănătatea lucrătorilor poate fi afectată într-o varietate de moduri, efectele pornind de la iritaţii uşoare ale ochilor şi pielii, până la astm, probleme legate de reproducere şi malformaţii congenitale, precum şi cancer. Pentru protecţia lucrătorilor expuşi la agenţi chimici periculoşi, lucrătorii, indiferent de locul de muncă unde îşi desfăşoară activitatea, trebuie să primească aceleaşi informaţii referitoare la pericole printr-un set de documente unitare precum eticheta produsului şi fişa cu date de securitate. Această preocupare pentru prevenirea/combaterea efectelor adverse ale substanţelor chimice asupra sănătăţii umane şi a mediului se manifestă şi la nivelul factorilor de decizie din Uniunea Europeană. Astfel, au intrat în vigoare acte normative ale căror obiective sunt asigurarea sănătății umane și a mediului. Din punctul de vedere al domeniului securitate și sănătate în muncă, importante sunt Regulamentul nr. 1907/2006 act (REACH – Registration, Evaluation Authorization of Chemicals) și Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP – Classification, Labeling, Packaging  (clasificare, etichetare, ambalare).

Obligaţii 

Conform actelor normative mai sus menţionate, angajatorii au, în mare următoarele obligaţii: identificarea prezenţei la locul de muncă a substanţelor care sunt periculoase pentru lucrători sau pentru mediu; studierea măsurilor de administrare a riscului din fişele cu date de securitate şi a „scenariului de expunere” asociat utilizării chimicalelor; dacă este cazul, informarea furnizorilor proprii despre utilizarea fiecărei substanţe şi furnizarea de informaţii producătorului, importatorului sau distribuitorului pentru a-i ajuta să elaboreze un scenariu de expunere conform cerinţelor REACH; evaluarea riscurilor chimice – aplicarea principiului substituirii unei substanţe periculoase cu alta mai puţin periculoasă.

Acţiuni concrete 

În acest sens, Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu va demara „Acţiunea de control privind respectarea prevederilor legale referitoare la expunerea lucrătorilor la agenţi chimici la locul de muncă (regulamentele REACH şi CLP)”, acţiune ce se va desfăşura în perioada iulie – noiembrie 2016.

Obiectivul acţiunii constă  în creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea aplicării şi respectării noilor prevederi legale privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru utilizarea în muncă a substanţelor şi  amestecurilor chimice.

Acest demers este motivat de necesitatea punerii în aplicare a Regulamentului REACH şi Regulamentului CLP, în special în ceea ce priveşte înlocuirea substanţelor/amestecurilor chimice care pot afecta starea de sănătate a lucrătorilor.

Informare

Înainte de demararea acţiunii de control, în data de 29 iunie 2016, ora 9.00, la sediul din str. Calea Dumbrăvii nr. 17 – Biblioteca S1, Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu a invitat reprezentanţii unităţilor care utilizează substanţe şi/sau amestecuri chimice,  în vederea prezentării modului în care va fi organizată această acţiune.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*