Medicina sibiană, sprijinită de specialiști internaționali

Astăzi a avut loc, în cadrul Facultății de Medicină, deschiderea celui mai recent eveniment din cadrul proiectului „Sibiu – Capitală Universitară Europeană“, ediția a 5-a, derulat de universitatea sibiană, prin Departamentul de Relații Internaționale.

Acesta este format din trei workshop-uri medicale, din trei arii diferite, reunite sub denumirea: „Experimente și Eurostică în Medicină. Ateliere medicale interactive“. Conferința se va încheia în 20 octombrie, principalele activități desfășurându-se la Facultatea de Medicină a ULBS.

Marian Țiplic, prorector ULBS, a spus în dechiderea reuniuni că „este întotdeaua un privilegiu să particip la activități cu caracter științific, cu caracter didactic și mai ales când este o participare masivă din partea studenților. Cred că este un lucru îmbucurător și cred că Facultatea de Medicină este un exemplu pentru celelalte facultăți din universitate în ceea ce înseamnă implicarea studenților, dincolo de evenimentele organizate de asociațiile studenților.“ La rândul său, Dana Preda, director Departamentul Relații Internaționale din cadrul ULBS, a declarat:„ce-aș putea spune  când sunt înconjurată doar de această lume medicală. Este a cincea ediție a acestui proiect susținut de Primăria Sibiu, dar am mari emoții deoarece este pentru prima dată când Facultatea de Medicină este implicată în acest proiect. Vreau să spun un mulțumesc din tot sufletul colegilor, care s-au imlicat și și-au sacrificat o parte din vară. Multe mulțumiri dr. Hașegan, care a insistat ca acest proiect să devină realitate. Este foarte greu în lumea medicală să reușești administartiv, să gândești un concept integrat. Cea mai mare realizare a acestui proiect este prezența în sală a studenților și rezidenților. Pentru noi ca univiersitate, ca facultate de medicină, este cea mai mare realizare. Vă așteptăm la departamentul nostru de Relații Internaționale pentru a fi și activi, mai ales că aveți inițiative. Școala românească medicală este prezentă aici, istorie, prezent și viitor. Puteți să creați poduri peste lume prin valoarea voastră“.

Au vorbit apoi specialiștii. Prof.univ.dr. Nicolae Grigore – disciplina Urologie, Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu, a spus că „tinerii studenți și rezidenți pot acumula cunoștiințe în noile tehnologii aplicate în diagnosticul și afecțiunile urologice, chirurgicale, în special pe tehnicile minim invazive moderne, la ora actuală. Laparoscopia este și va rămâne un subiect de mare interes pentru tinerii specialiști, care vor trebui să participe într-un număr cât mai mare la aceste work-shop-uri care se inițiază de către Universitatea Lucian Blaga. Dorim să participe activ“.

Conf.univ.dr. Adrian Hașegan – disciplina Urologie, Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu, a afirmat că „scopul acestui curs este să implementăm noi tehnici și să atragem studenți către specialitatea noastră. Suntem pe un trend ascendent cu specialitatea noastră, în comparație cu alte țări“.  Dr. specialist Ovidiu Băla, venit din Germania, susține că „Medicina ca atare este frumoasă și cineva trebuie să asigure în continuare orientare către om și pentru om. Dacă studenții vor alege specialități chirurgicale este greu de spus. Aceste specialiștități cer foarte multă dăruire“.  Dr. Dorin Bardac: „Mă bucur de adresabilitatea pe care a avut-o acest work-shop-ul. Studenții au venit în număr mare și asta înseamnă că doresc să-și îmbunățească cunoștiințele“.

Șef lucrări dr. Sanda Dura consideră că „am pornit în realizarea acestui work-shop de la două premise: una de a duce informații noi , niște experiențe de bune practice europene, prin invitații care au venit, iar apoi de a fi mai uniți în activitatea noastră ca specialiști“.

Și studenții și-au expus punctele de vedere, prin Bianca Dumuța: „o să ne dezvoltăm pe viitor, ca societate studențească de chirurgie din România, și vom dezvolta  partea chirurgicală practică și noi work-shop-uri“.

3 evenimente mondiale

Primul work-shop a fost intitulat „Anatomia chirurgicală a regiunii inghinofemurale – cheia succesului în chirurgia herniei“. Workshop-ul este menit studentilor mediciniști, dar și publicului larg interesat de domeniu. Acesta oferă cunoștințe de bază asupra anatomiei chirurgicale a regiunii inghinofemurale cu scopul de a facilita înțelegerea diverselor tehnici chirurgicale practicate în hernia inghinală și femurală. Modulul acoperă anatomia descriptivă și topografică a peretelui abdominal abordată atât într-o manieră clasică – anterioară cât și într-una modernă, posterioară, adecvată înțelegerii procedurilor laparoscopice. Se vor furniza informații care să asigure înțelegerea principiilor chirurgicale de bază în chirurgia deschisă și laparoscopică a herniei inghinofemurale. Modalitatea de predare constă în: prelegeri, seminarii care acoperă principalele teme și demonstrații practice în sala de operații. Cursul va oferi interacțiunea maximă posibilă între profesori și cursanți, și va consta în aspecte deosebit de interesante și relevante, cum ar fi liniile directoare, sistemele biologice și tehnicile de invazie minimă.

După finalizarea cu succes a acestui modul, studenții vor fi familiarizați cu anatomia chirurgicală a regiunilor inghinofemurale și vor putea descrie și compara principalele tehnici chirurgicale pentru hernia inghinală și femurală. Ei vor fi familiarizați cu stabilirea indicației chirurgicale și alegerea procedurii chirurgicale adecvate.

Workshop-ul este  realizat în colaborare cu Italian School of the Hernia and Abdominal Wall Surgery, prin prezența reputatului profesor, doctor Giusto Pignata, MD, iar din partea ULBS s-a ocupat dr. Ovidiu D. Bardac.

Curs de inițiere în urologia laparoscopică cu participare internațională (Uro-Lap Sibiu)

Progresul efectuat în domeniul chirurgical și cu precădere în domeniul chirurgiei urologice laparoscopice au dus la creșterea exponențială în ultimul deceniu al intervențiilor minim invazive pentru patologii urologice oncologice și malformative, care până de curând reprezentau apanajul chirurgiei deschise. Studenții de la medicină au multe opțiuni de carieră pe parcursul educației lor. Una dintre deciziile majore este dacă să urmeze o carieră într-un domeniu chirurgical sau non-chirurgical. Prin acest curs putem să oferim posibilitatea de a experimenta și exersa abilitățile înnăscute și modul în care acestea pot influența alegerea acestora în cariera viitoare. Având în vedere diversitatea de supra-specializări pe care o oferă o specialitate chirurgicală precum urologia, studenții la medicină și medicii rezidenți pot efectua cu ajutorul simulatoarelor exercițiile de bază pentru inițierea curbei de învățare a chirurgiei laparoscopice. Scopul principal al work-shop-ului este de a expune studenților și medicilor rezidenți elemente care stau la baza unui tratament de succes prin abord laparoscopic al pacientului urologic precum condițiile necesare la nivelul blocului operator, instrumentarul necesar pentru intervențiile laparoscopice, indicații și contraindicații ale acestor proceduri, pregătire preoperatorie și urmărire postoperatorie a pacienților, tehnici chirurgicale diverse pliate pe necesitatea pacientului, toate cele mai sus menționate formând fundația de bază ale unui tratament eficient.

Totodată se consideră necesară creșterea gradului de conștientizare ale acestor proceduri chirurgicale minim-invazive în rândul studenților, deoarece s-a putut constata în ultimii ani o scădere a orientării la examenul de rezidențiat către ramurile chirurgicale.

Speakeri: prof.univ.dr. Nicolae Grigore – disciplina Urologie, Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu, conf.univ.dr. Adrian Hașegan – disciplina Urologie, Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu,

MD PhD Victor Gîrleonța – medic Departament Urologie, Spital Universitar Karlsruhe, Germania, dr. Pîrvuț Valentin – cadru didactic asociat, disciplina Urologie, Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu și dr. Mihai Ionela – cadru didactic asociat, disciplina Urologie, Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu. Responsabili ULBS au fost prof.univ.dr. Nicolae Grigore și conf.univ.dr. Adrian Gheorghe Hașegan.

Work-shop 3: „Particularități în Abordarea Medicală a Victimelor Agresiunilor“

Scopul prelegerii este de a oferi o viziune integrată în abordarea victimelor agresiunilor fizice  între sistemul îngrijirilor de sănătate şi domeniile conexe. Managementul victimelor heteroagresiunii are un caracter multisectorial, prin implicarea profesioniștilor din sectorul medical, a organelor de urmărire penală și cercetare penală, a instanţelor judecătorești și serviciilor sociale. În acest sens, este esenţial ca atât specialiștii din domeniile implicate, cât și pacientul-victimă să conştientizeze responsabilitatea lor privind evaluarea corectă și completă a cazului, precum și întocmirea şi eliberarea adecvată a documentelor medicale, ca suport  al deciziei juridice corecte a instanţei. Algoritmul de abordare a pacientului-victimă este structurat pe două arii intervenție: I. Recomandări de ordin general, aplicabile la toate nivele de asistenţă şi la toate specialităţile medicale clinice/paraclinice, cu referire la relaţia cu organele de cercetare penală şi medicina legală, răspunderea juridică medicală şi confidențialitatea informației medicale; II. Recomandări privind conduita medicală la diferite nivele ale asistenței de sănătate. În scopul de a spori atractivitatea și concizia informației, și de a facilita asimilarea, informația este prezentată într-o formă grafică specifică materialelor informativ-educative.

Responsabil ULBS este șef lucrări dr. Sanda Dura.

Grup-țintă implicat: aproximativ 300 de persoane (studenți, rezidenți și specialiști din domeniul medical, juridic, asistență socială, psihologie, precum și publicul interesat din diferite domenii de activitate).

Sibiu – Capitală Universitară Europeană

Proiectul „Sibiu – Capitală Universitară Europeană“, ce se desfășoară pe durata a 7 luni (mai-noiembrie  2019) facilitează accesul publicului larg la cultura vie (prin ai cărei reprezentanți vom explora contextul socio—economic-cultural) și explorează noile tendințe în materie de educație, conștientizând poziția în care se regăsesc România și cultura română în contextul contemporan, deschizând astfel calea pentru formarea unei imagini de ansamblu asupra modurilor în care a evoluat cultura română până în zilele noastre. Atingând domenii în care societatea are un grad ridicat de interes (turism, migraţie, sănătate, diplomație culturală, educația tinerilor, relația părinți-școala-comunitate, arta, cultură contemporană, traducere literară,  literatură), proiectul vizează îmbunătăţirea reală a comunicării dintre cultura română şi alte culturi şi reevaluarea statutului educaţiei în context internaţional. Dincolo de apropierea unor tehnici concrete prin care educaţia poate fi îmbunătăţită, se doreşte contactul direct cu exponenţi ai instituţiilor culturale şi de educaţie influente la nivel global. Vom susține totodată și exprimarea liberă a tinerilor, în spirit european. Astfel, anul 2019 reiterează rolul Universității “Lucian Blaga” din Sibiu ca centru important de creaţie şi diseminare de iniţiative culturale şi educaţionale aducând, alături de proiecte cu o foarte bună continuitate până în prezent noi evenimente şi concepte de interes major pentru societate în sens larg şi pentru comunitatea locală.


Cosmin PAL

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*