Filiala Judeţeană Sibiu a Asociaţiei Comunelor din România angajează secretar dactilograf şi muncitori necalificaţi

Filiala Judeţeană Sibiu a Asociaţiei Comunelor din România, cu sediul în comuna Sadu, str. Inocențiu Micu Klein, nr. 36, (sediul Primăriei), organizează, în data de29.05.2017, ora 10:00, concurs pentru ocuparea a 3 posturi de muncitori calificati si un post de secretar dactilograf. 

 CONDIŢII:

 1. Condiţii de desfăşurare:
 • Depunerea dosarelor se va face în data de luni 29.05.2017, la ora 10:00, la sediul filialei;
 • Selecția dosarelor va avea loc luni05.2017 intre ora 12,00 si ora 14,00..
 • Comunicarea rezultatelor etapei de validare a dosarelor se va face luni 29.05.2017 la ora 16,00 (comunicare se va face direct către candidat și prin afisaj la sediul filialei).
 • Concursul va avea loc în data de 29.05.2017, ora 15:00 – proba scrisă și ora 15:00 – interviul, la sediul
 1. Condiţii de participare:
 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă
 • Vechime în specialitatea studiilor minim 3 ani;
 • Cunoştinţe operare calculator (Word, Excel, Internet Explorer, Power Point);
 • Posesor de permis de conducere, cat. B;
 1. Bibliografia şi relaţiile suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0269/568119 sau la adresa de email: acorsibiu@gmail.com.
 2. Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:
 • Cerere de înscriere la concurs;
 • Copia actului de identitate (originalul va fi prezentat certificare);
 • Copie a diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, original prezentat pentru certificare;
 • Copia carnetului de muncă, sau dupa caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
 • Copie permis de conducere, original prezentat ptr. certificare;
 • Curriculum Vitae;
 • Cazierul judiciar;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzatoare;

Declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*