Conducerea ULBS, în formulă completă

Noua echipă managerială a Universității „Lucian Blaga“ din Sibiu își va prelua atribuțiile începând de sâmbătă, 7 martie.

Senatul Universității i-a validat, în ședința extraordinară de astăzi, pe cei patru prorectori desemnați de noul rector, Sorin Radu, și a aprobat domeniile de competență de care vor răspunde aceștia: Horațiu Dura – programe de studii, Adrian Pascu – administrare și dezvoltare organizațională, Andrei Terian – cercetare, inovare și internaționalizare și Raluca Sassu – studenți și relația cu comunitatea.

„Produs“ de Sibiu

Toți cei patru prorectori sunt absolvenți ai ULBS.

Conf.univ.dr. Horaţiu Dura a absolvit Facultatea de Medicină din cadrul ULBS și este medic primar de Medicină Legală. Din anul 1999, este angajat al Universității sibiene, iar în 2016 a devenit conferențiar universitar. Susține cursuri la disciplinele de Anatomie și Medicină Legală.

Atribuții și responsabilități:

 • asigură implementarea Planului Managerial al Rectorului ULBS pe componenta Programe de studii;
 • coordonează și monitorizează activitatea didactică pentru programele de studii universitare de licență și masterat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu Carta Universității și cu Strategia de dezvoltare a ULBS;
 • coordonează elaborarea regulamentelor și a documentației aferente pentru organizarea programelor de studii universitare de licență și masterat;
 • coordonează Departamentul pentru IDIFR;
 • coordonează Departamentul Rezidențiat;
 • coordonează Editura ULBS;
 • asigură managementul resurselor umane: organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare; coordonarea evaluării personalului didactic, a personalului didactic auxiliar și a personalului nedidactic.

Absolvent al Facultății de Inginerie a ULBS în 1995, prof.univ.dr. Adrian Pascu a obținut doctoratul în inginerie mecanică la Universitatea „Transilvania“ din Brașov în 2005 și în 2014 a primit titlul de profesor universitar.

Atribuții și responsabilități:

 • asigură implementarea Planului Managerial al rectorului ULBS pe componenta de management organizațional: strategie economico-financiară, administrație și asigurarea calității, marketing și comunicare;
 • coordonează Departamentul de Comunicaţii şi Marketing;
 • coordonează Biroul Programe Structurale;
 • gestionează și dezvoltă relaţiile de colaborare și de parteneriat cu mediul economic;
 • elaborează și coordonează strategia de dezvoltare intituțională, financiară și informatizarea universității;
 • coordonează dezvoltarea infrastructurii didactice și de cercetare;
 • coordonează programele structurale și gestionează strategia de atragere a resurselor alternative pentru finanțarea universității.

Prof.univ.dr.habil. Andrei Terian este licențiat tot la ULBS și a devenit doctor în Litere al Universității din București sub îndrumarea criticului Nicolae Manolescu. Și-a început cariera la Facultatea de Litere și Arte din Sibiu în 2002, ca preparator universitar, iar în 2016 a fost ales decan al acestei facultăți.

Atribuții și responsabilități:

 • asigură implementarea Planului Managerial al rectorului ULBS pe componentele de cercetare, inovare și internaționalizare;
 • coordonează Serviciul Cercetare – Dezvoltare;
 • coordonează Institutul de Organizare a Studiilor Doctorale și Postdoctorale;
 • orientează și monitorizează activitățile de cercetare științifică realizate la nivelul structurilor ULBS (facultăți, departamente, centre etc.) sau în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe instituției;
 • gestionează activitățile de inovare, concretizate prin implementarea și exploatarea economică a noilor idei și descoperiri din cadrul ULBS;
 • coordonează procesul de internaționalizare a ULBS: programe de studii, proiecte de cercetare, mobilitatea internațională a cadrelor didactice și a studenților, relații cu instituții similare din străinătate sau cu organisme supranaționale, prezența în rankingurile internaționale.

Prof.univ.dr. Raluca Sassu predă Psihologia Dezvoltării și Evaluarea Copilului și Adolescentului la Departamentul de Psihologie al Facultății de Științe Socio-Umane din Sibiu. Ea are studii post-doctorale în Elveția.

Atribuții și responsabilități:

 • asigură implementarea Planului Managerial al rectorului ULBS pe activitățiile și serviciile suport pentru studenți și pe relația cu comunitatea;
 • coordonează și monitorizează activitățile studențești și serviciile pentru studenți;
 • coordonează și răspunde de funcționarea Serviciului pentru Orientarea în Carieră a Studenților;
 • gestionează dezvoltarea și promovarea asociațiilor ALUMNI;
 • elaborează strategia cu privire la responsabilitatea socială și la dezvoltarea ULBS ca reper comunitar în plan local și regional;
 • sprijină realizarea unui echilibru în cadrul comunității academice, între viața de familie și carieră, pentru angajați și studenți.

Urmează decanii

În continuare, în facultăți se vor desfășura concursurile pentru decani. Astfel, în perioada 10-13 martie, candidații pentru funcțiile de decan își vor susține proiectele manageriale în consiliile facultăților, iar dacă primesc aviz, procedura va continua, în 16-18 martie, cu organizarea și desfășurarea concursurilor publice. O comisie formată din rector și prorectori va stabili care dintre candidați va fi decan. Noii decani urmează să fie validați de Senatul Universității pe 26 martie.

În urma dosarelor depuse, candidații sunt:

 • Facultatea de Inginerie: prof. univ. dr. ing. Gabriel Racz, directorul Departamentului Mașini și Echipamente Industriale de la Inginerie, și prof. dr. ing. Radu Eugen Breaz, membru în cadrul Departamentului Mașini și Echipamente Industriale de la Inginerie.
 • Facultatea de Medicină: conf. univ. dr. Radu Fleacă (Departamentul Clinic Chirurgical) și ș. l. dr. Cosmin Ioan Mohor (Departamentul Preclinic).
 • Facultatea de Științe: conf. univ. dr. Florin Sofonea, prodecan al facultății şi prof. univ. dr. Ana Maria Acu (Departamentul de Matematică).
 • Facultatea de Teologie: Pr. Conf. Dr. Habil. Buda Daniel (Istoria Bisericii Universale) şi Pr. Conf. Dr. Ielciu Mircea Ioan (Profesor la Disciplina Patrologie).
 • Facultatea de Litere și Arte: conf. univ. dr. Dragoș Varga, directorul Departamentului de Studii Romanica și conf. univ. dr. Radu Drăgulescu (Departamentul de Studii Romanice).
 • Facultatea de Științe Socio-Umane: prof. univ. dr. Daniel Mara (actual prodecan) și lect. univ. dr. Victor Daniel Crețu (Departamentul de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă).
 • Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului: prof. univ. dr. ing. Camelia Sava (actual decan), conf. univ. dr. Mihaela Antofie (prodecan) şi conf. univ. dr. chim. Cecilia Georgescu (Chimia alimentelor).

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*