Consiliul Județean Sibiu a preluat președinția Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru

În cadrul ședinței Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CDR) Centru, care a avut loc astăzi în sala de festivități a Primăriei Sândominic, județul Harghita, a fost adoptată hotărârea prin care a fost aleasă în funcția de președinte al CDR Centru Daniela Cîmpean, președintele Consiliului Județean Sibiu.

CDR Centru este forul legislativ al Regiunii de Dezvoltare Centru, ce are printre atribuții aprobarea proiectelor de dezvoltare regională, selecționate la nivel regional, în concordanță cu criteriile, prioritățile și metodologia elaborate de instituția națională cu atribuții în domeniul dezvoltării regionale, împreună cu organismele regionale specializate. Consiliul este format din președinții Consiliilor Județene ale celor șase județe care compun Regiunea Centru (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș şi Sibiu), la care se adaugă câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale municipale, orășenești şi comunale din fiecare județ al regiunii, totalizând, astfel, 24 de membri.

Câteva dintre principalele atribuții pe care le are președintele CDR Centru, în concordanţă cu regulamentul de organizare şi funcţionare:

a) convoacă, coordonează pregătirea şi conduce şedinţele consiliului regional;

b) aprobă proiectul ordinii de zi, lista cuprinzând invitaţii, precum şi materialele ce urmează să fie transmise cu ocazia convocării şedinţelor consiliului regional;

c) semnează hotărârile şi procesele-verbale ale şedinţelor consiliului pentru dezvoltare regională, rapoartele semestriale precum şi raportul anual de activitate ale acestuia;

e) împreună cu vicepreşedintele reprezintă Consiliul pentru dezvoltare regională în cadrul Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională;

f) reprezintă regiunea şi consiliul pentru dezvoltare regională în relaţiile cu alte regiuni din ţară şi din străinătate;

h) reprezintă regiunea în Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operaţional Regional (CM POR), având calitatea de membru titular;

g) are calitatea de membru supleant în CM POR.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*