Consiliul Local Sibiu a ales viceprimarii și comisiile de specialitate ale Consiliului Local

În ședința extraordinară a Consiliului Local Sibiu convocată de primarul Astrid Fodor azi au fost aleși viceprimarii Sibiului: Corina Bokor și domnul Alexandru Dumbravă.

Viceprimarul Corina Bokor a fost aleasă să înlocuiască primarul în cazul în care acesta se află în concediu sau în delegație în interes de serviciu.

De asemenea, în această ședință s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local Sibiu, cele care analizează proiectele de hotărâri propuse pentru fiecare ședință:

  1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului

BOKOR CORINA                                           – preşedinte

DUMBRAVĂ ALEXANDRU-PETRU              – secretar

GHIȘE IONUȚ-CIPRIAN                                – membru

STANCIU CĂTĂLIN-DORIAN-NICOLAE       – membru

GUIB WOLFGANG-ALEXANDER                 – membru

 

  1. Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive, de agrement şi tineret

 

MUNTEANU MONICA-ADRIANA      – preşedinte

GRECU BIANKE-MARION                – secretar

MUREȘAN MARIA-DIANA                 – membru                    

POPA ALEXANDRU                          – membru

LERNER HELMUT                             – membru

 

  1. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură

 

PINTER ZENO-KARL                         – preşedinte

THEODORU LAURENȚIU                 – secretar

BIBU ADRIAN-COSMIN                     – membru

FULEA CIPRIAN-GHEORGHE          – membru

MEZEI PAUL-CONSTANTIN             – membru

 

  1. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

 

DRĂGAN TIBERIU-CORNEL            – preşedinte

APOSTOIU RAUL -ANDREI              – secretar

TASLOVANU EMIL-MARIAN             – membru

DĂNCILĂ CORINA-SIMONA             – membru

KONNERTH SARA                            – membru

 

 

  1. Comisia de comerţ şi servicii publice

 

SĂCELEANU MIRCEA- VICENȚIU – preşedinte

VLAȘCU ADRIAN-CASIAN               – secretar

KUTTESCH PAUL                              – membru

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*