Contorizarea apei potabile în imobilele tip condominiu

Locuitul în condominii are atat avantaje cât și neajunsuri, fiecare proprietar dorind să se bucure cât mai mult de bunul său fără a fi deranjat sau influentat  de vecini. Legat de alimentarea cu apă și canalizarea unui imobil tip condominiu, Apă Canal Sibiu oferă locatarilor posibilitatea contractării individuale a serviciului de alimentare cu apă și canalizare.

 

Ce este un condominiu?

Legea 196/2018, privind privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, îl definește ca fiind un ” imobil format din teren cu una sau mai multe construcții, în care unele proprietati sunt comune iar restul sunt proprietati individuale reprezentate de locuințe și locuințe sau spații cu altă destinație, după caz, și cote-părți indivize de proprietate comună”.

Mai simplu, un condominiu poate fi  o incintă (curte)  cu mai multe apartamente și proprietari, un bloc de locuințe cu mai multe apartamente, o stradă privată cu mai multe imobile individuale.

 

Cum sunt furnizate utilitățile publice?

În general, fiecare proprietar dintr-o astfel de clădire dorește contorizare separată pentru fiecare serviciu de utilitate publică: alimentare cu apa/gaz/energie electrica. Acest lucru implică montarea unui contor la limita dintre rețeaua furnizorului și cea a beneficiarului.

În cazul energiei electrice și a gazului metan, lucrurile sunt ceva mai simple întrucât contoarele pot fi montate suprateran, în exteriorul clădirii, pe suporti, garduri sau pereții cladirilor, nefiind în pericol de îngheț.

În cazul furnizarii apei potabile, legislatia in domeniu prevede obligativitatea montarii contorului de branșament la limita dintre domeniul public si cel privat. Contoarele trebuie amplasate subteran, în spații izolate termic, în cămine de branșament sau subsoluri.

În plus, alimentarea cu apă intr-un imobil presupune și existența unei instalatii de canalizare interioare, pentru evacuarea apelor uzate menajere și pluviale și care este dificil de separat, în general existand o conductă comună astfel dimensionată încât să preia apele uzate de la toți proprietarii și de pe toate suprafetele racordate la canalizare, din condominiu.

 

Putem avea propria factură de apă-canal într-un imobil cu mai multe locuințe?

Răspunsul este da!

Apă Canal Sibiu îi sprijină pe toți cei ce doresc să beneficieze de avantajele facturării individuale a consumurilor înregistrate la serviciul de apă și canalizare. În acest sens, a realizat, încă din anul 2009, un Regulament privind contorizarea individuală în cadrul condominiilor, regulament ce este pus la dispoziția solicitanților și care poate fi consultat de asemenea pe pagina de internet a companiei www.apacansb.ro / secțiunea Clienți.

Concret, ce trebuie făcut?

Când proprietarii dintr-un imobil tip condominiu doresc facturarea separată, primul pas este obținerea acordului scris al tuturor proprietarilor și  întocmirea unui proiect tehnic cu realizarea noilor instalații de apă, separate pentru fiecare unitate locativă sau spațiu cu altă destinatie din cadrul condominiului.

Proiectul tehnic, inclusiv acordul scris, se depun la Apă Canal Sibiu în vederea avizării. Proiectul va indica schema noii instalații de alimentare cu apă, cu  locul de montaj al contoarelor individuale, loc ce trebuie să fie protejat împotriva înghețului și să  permită accesul liber al personalului Apă Canal Sibiu pentru citiri sau intrervenții.

Atenție ! Contorii de condominiu se vor monta după contorul principal de branșament care rămâne limita între rețeaua exterioară și instalațiile interioare de apă. Acesta se află în proprietatea operatorului de apă și va rămâne în funcțiune pe toată durata existenței branșamentului de apă.

La înregistrările acestui contor se vor raporta înregistrările contorilor individuali. Prin urmare, dacă apar diferențe între inregistrarea contorului de branșament și suma citirilor contorilor de condominiu, acestea se vor împărți în mod egal pe fiecare unitate locativă. De asemenea, conform legii, acest contor se verifica la scadență, pe cheltuiala utilizatorului. 

 

Instalațiile interioare separate de apă, cu contorii de condominiu aferenți, se vor realiza după contorul principal de branșament și se vor dimensiona pentru asigurarea debitului și presiunii apei pentru toate spațiile din imobil. Execuția instalațiilor va fi ăacută prin grija și pe cheltuiala solicitantilor, de către firme sau instalatori autorizati. Noile instalații separate și contorii vor fi în proprietatea și întreținerea beneficiarilor.

 

Contoarele de condominiu vor fi de clasa de precizie C și echipate cu module de transmitere la distanță a datelor. Ele vor fi aprobate de către Apa Canal Sibiu pentru a fi compatibile cu echipamentele de citire din dotarea operatorului.

 

Contractul individual de furnizare.

La finalizarea lucrărilor va fi anunțat Biroul Tehnic al  operatorului Apa Canal Sibiu S.A. care va efectua recepția lucrărilor. Pe baza recepției tehnice și a setului de documente necesar, se va trece la întocmirea contractelor individuale de furnizare.

Care sunt avantajele facturării individuale în condominii?

  • Fiecare utilizator își poate urmări consumurile proprii și identifica prompt eventualele pierderi din interiorul apartamentului;
  • În caz de neplată, debranșarea se va face doar la robinetul si contorul rău-platnicilor, fără afectarea celorlalti consumatori  din condominiu;
  • Se crează posibilitatea încheierii de contracte individuale pentru consumatorii de pe străzi și cartiere private precum și din parcurile industriale;

În prezent, aproximativ 20 % dintre beneficiarii serviciilor oferite de Apă Canal Sibiu beneficiază de contracte individuale de furnizare în cadrul condominiilor.

Vom reveni cu alte detalii legate de diferențele de consumuri înregistrate ce pot apărea între contorul de branșament și contorii de condominiu, de cum pot fi gestionate pierderile din instalațiile interioare, despre avantajele contoarelor cu citire la distanță, actele normative în vigoare, schemele tehnice ce pot fi adoptate.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*