Creșterea veniturilor pentru sănătate, prinsă în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Sibiu pentru 2017

Președintele Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, însoțită de vicepreședinții Marcel Luca și Wiegand-Helmut Fleischer, de administratorul public Sebastian Dotcoș, și de directorii din aparatul Consiliului Județean Sibiu, au prezentat ieri într-o conferință de presă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Sibiu.

Proiectul bugetului este cifrat la 323,5 milioane lei, din care s-au alocat pentru funcționare 272,6 milioane lei (84%), iar pentru dezvoltare 50,9 milioane lei (16%). Se remarcă o creștere a secțiunii Dezvoltare cu 2% față de bugetul realizat pe 2016. Raportat la anul 2016, se înregistrează o creștere la capitolul sănătate de la 16,18 milioane, cât era inițial prevăzut, (din care s-a realizat efectiv doar 10 milioane) la 21,529 milioane de lei.

„Intenționăm ca această creștere pentru secțiunea Dezvoltare să fie o regulă, ceea ce se traduce prin reducerea cheltuielilor de funcționare, aspect care trebuie să fie o preocupare centrală și a managerilor instituțiilor din subordine” a subliniat Daniela Cîmpean, președintele Consiliului Județean Sibiu.

O provocare majoră a acestui proiect de buget este faptul că din cele 323,5 milioane lei, 30 de milioane sunt reprezentate de creșterile salariale în urma deciziilor la nivel de guvern, cu un procent de 20% pentru angajații din administrația publică, respectiv 50% pentru personalul din structura DGASPC și pentru parte din personalul din instituțiile de spectacole și concerte. „Față de suma inițial alocată de la bugetul de stat în 2016, în acest an avem cu 8 milioane mai mult, dar, întrucât creșterile salariale sunt de 30 milioane de lei, 22 de milioane aferente creșterilor salariale stabilite de guvern trebuie asigurate din bugetul local, în detrimentul secțiunii dezvoltare. Din acest motiv, am fost nevoiți să ne limităm investițiile”, a subliniat Cîmpean.

Consiliul Județean Sibiu are în vedere două proiecte strategice pentru județ, pentru care va solicita sprijinul tuturor parlamentarilor de Sibiu, un prim pas fiind invitarea acestora la ședința de CJ în cadrul căreia va fi votat bugetul:

1.  noul Spital Județean. Terenul primit de la ADS a fost predat Consiliului Județean și deja întabulat. Un mare avantaj îl constituie punerea la dispoziție, în baza unui protocol între CJ și Ministerul Sănătății, posibil prin bunăvoința ministrului Vlad Voiculescu, a documentației tehnice, care trebuie doar actualizată, fiind alocată în acest scop suma de 900 mii lei pentru studiul de fezabilitate și actualizare proiect tehnic.

„În acest fel câștigăm un avans de aproximativ 2 ani și economisim milioane de euro care s-ar fi cheltuit altfel cu întocmirea documentației tehnice de la zero. Intenționăm finalizarea lor în cursul acestui an”, a precizat Daniela Cîmpean.

2. programul Regiune Gastronomică Europeană 2019, pentru care pregătirile demarează din acest an, cuprinzând:

– finanțare prin agenda culturală a proiectelor care au o componentă gastronomică, prioritizate printr-un punctaj de 30%. Pentru agenda culturală, alocările au crescut de la 350.000 lei în 2016 la 500.000 lei în 2017;

– suplimentarea cu 180.000 lei a cotizației pe 2017 pentru AJTS în calitate de implementator al programului;

– finanțarea acțiunilor în domeniul turismului cu suma de 405.890 lei: editarea de broșuri de promovare a programului,  realizarea unei aplicații pentru dispozitive mobile Sibiu Count App, participarea la târgurile de turism, amenajarea de spații de popas și informare turistică;

– includerea în evenimentul INVEST IN SIBIU 2017 a unor ateliere de gastronomie;

– finanțarea activităților cu componentă gastronomică organizate de instituțiile din subordine – de exemplu, CNM ASTRA cu Târgul de Țară.

După stabilirea în cadrul consorțiului a acțiunilor concrete din program, acestea se vor bugeta cu sume rezervate în acest sens. Totodată, abordarea componentei gastronomice are loc și prin parteneriatele internaționale (cu Franța, Polonia, Suedia, Elveția, Rep. Moldova).

Aeroportului Internațional Sibiu i s-au alocat 3,535 milioane lei pentru a pregăti investițiile obligatorii în vederea absorbției sumelor care se ridică la 36 de milioane euro, prevăzute în Masterplanul pentru Transport al României.

La conceperea proiectului de buget s-a acordat atenție finalizării proiectelor de investiții începute în anii anteriori:

– la Spitalul Județean: reabilitarea secției ORL (5,25 milioane lei) și reabilitarea stației de oxigen (1 milion lei).

– la Spitalul de Pneumoftiziologie: reabilitarea pavilionului 1 (4,5 milioane)

– la Biblioteca ASTRA – finalizarea reabilitării Cabanei Oțetea (45 mii lei)

– drumuri județene: DJ 142 B Bazna – Boian – lim. Jud. Alba inclusiv poduri și podețe (1,017 milioane lei)

– construire pod pe DJ 141C Bogatu Român (229 mii lei)

– reabilitarea a două drumuri comunale DC 22 Biertan – Dupuș și DC 81 Turnu Roșu – Mănăstire (400 mii lei)

– consolidările după calamități pe mai multe drumuri județene (1,160 milioane lei)

Noile investiții

În domeniul sănătății:

– documentația tehnică pentru reparații capitale și execuție rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare (430 mii lei) la Spitalul Județean

– studiu DALI reparații capitale la interiorul Bocului Chirurgical, inclusiv Secția Urologie, Ortopedie, Chirurgie I + II din cadrul Spitalului Județean

–  studiu DALI pentru proiectele de reabilitare termică din fonduri europene  la cele 3 spitale din subordinea Consiliului Județean

–  reabilitarea și modernizarea pavilionului central la Spitalul de Psihiatrie (4,44 milioane lei), precum și reparații capitale la secția de la Boița (1,5 milioane)

La Sala Transilvania, pentru lucrări în vederea obținerii autorizației ISU, s-au alocat 2,87 milioane lei.

În domeniul asistenței sociale se urmărește:

–  reabilitarea imobilelor CRRPH Dumbrăveni, CIA Agnita și CP Agârbiciu – cofinanțare în valoarea de 2 milioane lei la fonduri guvernamentale de 4,2 milioane lei.

–   construirea unui bloc alimentar și spațiu pentru centru de zi la CP Speranța – 1,3 milioane lei

– reabilitare pavilion școală și pavilion club a CP Orlat – 2,208 milioane lei

–  actualizarea documentației tehnice pentru căsuțe de tip familial la CP Mediaș

În domeniul infrastructurii rutiere, se are în vedere:

–  prin fonduri de la Guvern, realizarea podului de la Săsăuș, reabilitări la DJ 107B Slimnic – Loamneș – Păuca și DJ 106 T Ocna Sibiului – Topârcea – Ludoș

–  prin fonduri europene: DJ 106 Agnita – Sighișoara, DJ 141 Mediaș – Bârghiș, DJ 106 B Ocna – Țapu

În domeniul turismului, s-a prevăzut buget pentru co-finanțarea proiectului de dezvoltare a infrastructurii turistice în stațiunea Ocna Sibiului. O nouă pistă de biclete între Sibiu și Cisnădie, ce se va realiza în parteneriat cu primăria orașului Cisnădie, este de asemenea în plan pentru 2017.

Îndată ce proiectul de buget național va fi publicat în Monitorul Oficial, Consiliul Județean va publica pe pagina web www.cjsibiu.ro proiectul de buget pentru a putea fi consultat de publicul larg.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*