Cum vor fi păzite școlile / Noul Plan Teritorial Comun de Acțiune

Pentru punerea în aplicare a Planului Naţional Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar, la nivelul judeţului Sibiu, pentru anul școlar 2020-2021 a fost elaborat noul Plan Teritorial Comun de Acțiune, sub coordonarea Instituției Prefectului Județului Sibiu, semnatari fiind Consiliul Județean, Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, Inspectoratul Județean de Jandarmi Sibiu, Inspectoratul Școlar Județean Sibiu și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” Sibiu.

 

 1. REȚEAUA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI MODUL DE ASIGURARE CU PAZĂ A ACESTORA

 

La nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale au fost încheiate planuri locale între reprezentanții unităților de poliție, primării și unitățile de învățământ cu personalitate juridică. De asemenea, polițiștii desemnați să răspundă de unitățile de învățământ preuniversitar, au contactat conducerile unităților de învățământ, realizând dosarele de obiectiv pentru fiecare unitate.

În baza planurilor susmenționate, în cursul anului școlar 2020-2021, au fost desfăşurate activităţi în sistem integrat, care au vizat asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică în incinta şi zona adiacentă celor 354 de unităţi de învăţământ preuniversitar, dintre care 165 în mediul urban și 189 în mediul rural.

Situația unităților de învățământ preuniversitar de stat este următoarea:

 • 139 grădinițe;
 • 164 școli primare/gimnaziale;
 • 51 licee, colegii, școli postlicelale, cluburi și palate ale copiilor.

Învățământul privat este reprezentat de 21 de grădinițe, 3 școli primare și 6 școli postliceale.

La nivelul județului  Sibiu, din totalul unităților, 180 sunt cu personalitate juridică și 174 sunt structuri aparținătoare.

 

 • Modul de asigurare cu pază a unităților de învățământ preuniversitar la nivelul județului Sibiu

             La începutul și pe parcursul anului școlar 2020-2021, polițiștii din cadrul I.P.J. Sibiu au verificat modul de asigurare cu pază umană și sisteme de supraveghere video al unităților de învățământ preuniversitar de pe raza județului Sibiu.

În urma activităților desfășurate s-a constatat faptul că la nivelul județului Sibiu nu există unități care să fie asigurate exclusiv cu pază umană. Numărul unităților de învățământ care dispun atât de pază umană, cât și de sisteme tehnice de supraveghere video este de 45, dintre care 42 în mediul urban și 3 în mediul rural.

 

 • Modul de asigurare cu sisteme de televiziune cu circuit închis a unităților de învățământ preuniversitar la nivelul județului Sibiu

În ceea ce privește modul de asigurare exclusiv cu sistem TVCI, au fost identificate 196 unități de învățământ preuniversitar dotate exclusiv cu sisteme de supraveghere video, din care 5 aveau în interior exclusiv, 35 în exterior și 156 atât în interior cât și în exterior.

În funcție de tipul unității de învățământ, modul de asigurare cu pază umană și  sistem TVCI se prezintă astfel:

 • licee, colegii, etc. – din totalul de 51, 11 sunt asigurate exclusiv cu sisteme de supraveghere video și 26 au și pază umană și sisteme de supraveghere video.
 • școli gimnaziale – din totalul de 164, 97 sunt asigurate exclusiv cu sisteme de supraveghere video și 19 au și pază umană și sisteme de supraveghere video.
 • grădinițe – din totalul de 139, 88 sunt dotate cu sisteme de supraveghere video și niciuna nu are și pază umană și sisteme de supraveghere video .

 

Din totalul de 354 unități de învățământ preuniversitar, 113 nu sunt asigurate nici cu pază umană și nici cu sistem de televiziune cu circuit închis.

 

 1. MODUL DE ASIGURARE PE LINIA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

 

La sfârșitul perioadei de referință, modul de asigurare pe linia situațiilor de urgență, se prezintă după cum urmează:

 • unități de învățământ care au autorizații de securitate la incendiu – 43;
 • unități de învățământ care trebuie să dețină autorizație de securitate la incendiu – 87,
 • unități de învățământ care au asigurat condițiile de evacuare a persoanelor în cazul producerii situațiilor de urgență ( incendiu, cutremur, inundație, surpare teren, etc.) – 179;
 • unități de învățământ care au asigurate mijloacele de primă intervenție în caz de incendiu – 179;
 • unități de învățământ care sunt echipate cu instalații și sisteme de detectare, semnalizare și avertizare incendiu – 40,
 • unități de învățământ care au asigurat iluminat de securitate pentru evacuare – 77.

 

 1. ACTIVITĂȚI DERULATE ȘI REZULTATE OBȚINUTE

 

În cursul anului școlar 2020-2021,  pe linia asigurării climatului de ordine şi linişte publică în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar, au fost angrenate efective ale poliţiei, jandarmeriei şi poliţiei locale, media zilnică fiind de 53 poliţişti, 11 jandarmi şi 20 poliţişti locali.

Media zilnică a patrulelor asigurate în zona adiacentă unităţilor de învăţământ  preuniversitar a fost de 59.

Ca activităţi preventive menţionăm că au fost desfăşurate 156 participări la şedinţe cu cadrele didactice/părinţii (41 în mediul urban și 115 în mediul rural) și 176 participări în cadrul orelor de curs (144 în mediul urban și 32 în mediul rural).

În ceea ce priveşte activităţile de aplicare a legii, menţionăm că au fost aplicate 53 de  contravenţii, 9 la Lg. 61/1991, 13 la O.U.G. 195/2002, 3 la Legea 333/2003 și 28 la alte acte normative, în valoare totală de 17,210 mii roni.

Ca şi acţiuni au fost organizate 49 pe linia prevenirii absenteismului şcolar, 57 pe linia respectării regimului circulaţiei rutiere, 24 pe linia prevenirii consumului de tutun, alcool și droguri şi 42 pe alte linii.

Pentru menţinerea ordinii publice poliţia locală are repartizate la nivelul judeţului Sibiu 20 unități de învățământ preuniversitar, iar efectivelor de jandarmi le revin 8 unități de învățământ preuniversitar, în timp ce  I.P.J. Sibiu are repartizate 326 unități școlare.

Pe această linie, în cursul anului școlar 2020-2021,  I.P.J. Sibiu a desfășurat și activități de mediatizare, concretizate în  95 de participări la emisiuni radio, 5 TV și 25 de  materiale pentru  presa scrisă.

 

 1. EVOLUȚIA CRIMINALITĂȚII SESIZATE

 

În cursul semestrului I al anului 2021 au fost sesizate, la nivelul I.P.J. Sibiu, 17 fapte penale, astfel:  6 în municipiul Sibiu (4 furturi, o amenințare și un viol – neconfirmat),  2 în orașul Avrig (2 fapte de lovire), 1 în comuna Bazna (o faptă de lovire), 1 în comuna Slimnic (o faptă de lovire), 1 în sat Noiștat ( o tentativă de agresiune sexuală), 1 în comuna Mihăileni (o faptă de lovire), 2 în orașul Agnita (2 fapte de lovire), 1 în orașul Cisnădie (pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințare, tulburarea ordinii publice și port fără drept de armă), 1 în comuna Țichindeal ( o faptă de amenințare) și 1 în comuna Brădeni (o fapta de purtare abuzivă).

Dintre cele 17 infracțiuni sesizate, 15 au fost comise în incinta unităților de învățământ, o faptă sesizată a fost comisă în mediul online și o faptă a fost sesizată ca fiind comisă în microbuzul școlar.

Pe genuri de infracțiuni, situația se prezintă astfel: 7 loviri, 4 furturi, 3 fapte de amenințare, un viol,  o tentativă de agresiune sexuală și o purtare abuzivă.

 

 

Față de perioada similară a anului școlar precedent, numărul infracțiunilor sesizate este în scădere, de la 38  la 17  infracțiuni.

Cu privire la infracțiunile sesizate au fost făcute informări către I.Ș.J. Sibiu, de la nivelul Biroului Siguranța Școlară, precum și analiză de caz pentru fiecare infracțiune sesizată.

                                                  

CAUZE ALE INFRACȚIONALITĂȚII ÎNREGISTRATĂ ÎN MEDIUL PREUNIVERSITAR

 

Printre principalele cauze şi împrejurări favorizatoare  ale infracțiunilor sesizate în această perioadă menţionăm:

 • Rivalităţile dintre elevi;
 • Lipsa de educaţie civică, antiinfracţională şi antivictimală a elevilor, manifestată prin necunoaşterea legilor şi a consecinţelor unor fapte grave;
 • Neluarea măsurilor de către reprezentanții unităților de învățământ în ceea ce privește paza bunurilor;
 • Participarea ilegală a unor terțe persoane, la orele predate online;
 • Pătrunderea unor persoane străine/părinți în incinta unităților de învățământ pentru ”a face dreptate” în rândul elevilor;
 • Comportamentul inadecvat al elevilor față de cadrele didactice/personalul unității de învățământ, ceea ce determină în anumite situații folosirea mijloacelor de coerciție fizică de către aceștia.

 

 1. CONCLUZII

La nivelul județului Sibiu, instituțiile semnatare ale Planului Teritorial Comun de Acțiune aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 368 din 09.09.2020,  au colaborat și au acționat în sistem integrat în vederea realizării sarcinilor stabilite.

Menționăm că faptele penale sesizate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din județul Sibiu nu prezintă un grad ridicat de pericol, în general fiind conflicte spontane între elevi, concretizate în faptele de lovire.

În vederea prevenirii comiterii unor noi fapte, de la nivelul Biroului Siguranța Școlară au fost desfășurate activități de informare și consiliere în toate unitățile de învățământ preuniversitar în incinta cărora au fost sesizate fapte penale.

 

 1. PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA CLIMATULUI DE SIGURANŢĂ PUBLICĂ ÎN ZONA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR:
 2. Continuarea activităților prevăzute în Planul Național Comun de Acțiune nr.112.708, din data de 20.08.2020, pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar elaborate la nivelul M.L.P.D.A., M.E.N și M.A.I., și în anul școlar 2021-2022;
 3. Intensificarea activităților de verificare a unităților de învățământ şi acordarea suportului necesar în plan local, în vederea determinării responsabililor şi a factorilor de decizie din structurile responsabile, de a asigura cu pază umană și/sau sisteme electronice control-acces, TVCI, sisteme de alarmă pentru zonele unde sunt depozitate valor, conform legii;
 4. Monitorizarea incidentelor comise în incinta şi zona adiacentă prin menţinerea relaționării permanente între conducerea unităților de învățământ, părinţi şi unitățile de poliţie teritoriale.
 5. În vederea diminuării numărului manifestărilor violente în rândul elevilor, este necesar ca lucrătorii din cadrul Biroului Siguranța Școlară,  împreună cu lucrătorii din cadrul  C.A.P.C., în colaborare cu unitățile de învățământ, să continue desfășurarea activităților educativ-preventive orientate către prezentarea unor modalități de soluționare non-agresivă a conflictelor și a unor noțiuni juridice privind răspunderea penală și consecințele comiterii unor fapte antisociale.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*