DGASPC Sibiu vrea locuinţe protejate și caută furnizori

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu anunță că se află în proces de elaborare a Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Sibiu pentru anul 2022.

DGASPC Sibiu își propune contractarea de servicii sociale de tip locuință minim protejată (LmP) și de tip locuință maxim protejată (LMP), pentru persoanele adulte cu dizabilități provenite din sistemul de protecție a copilului, la împlinirea vârstei de 18 ani sau din centrele rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități din structura DGASPC Sibiu.

Locuinţă protejată – LP – este serviciul social care asigură găzduire şi realizează, preponderent prin Centrul de zi, activităţi corespunzătoare nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilităţi, pe perioadă determinată, în vederea pregătirii pentru viaţă independentă.

Locuința Protejată poate funcţiona sub două forme:

  1. locuinţa maxim protejată (LMP) = asigură beneficiarilor servicii 24 din 24 ore, în vederea dezvoltării deprinderilor de viaţă independentă; serviciile de care au nevoie beneficiarii sunt acordate de CZ, la sediul acestuia, în spaţiu liber sau, după caz, în LMP.
  2. locuinţa minim protejată (LmP) = asigură beneficiarilor condiţii pentru viaţă minim asistată, în vederea consolidării deprinderilor necesare pentru viaţă independentă; beneficiarii sunt angajaţi în muncă, cu excepţia celor pentru care a fost stabilită capacitatea de muncă pierdută iar serviciile de care au nevoie sunt acordate de CZ sau de alte servicii din comunitate.

În vederea contractării de  servicii sociale de tip ”locuință minim protejată” (LmP) și  servicii sociale de tip ”locuința maxim protejata” (LMP) pentru persoanele adulte cu dizabilități, DGASPC Sibiu caută furnizori care au dezvoltate astfel de servicii sociale, în vederea colaborării/dezvoltării de parteneriate.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*