Facilități pentru angajatori

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Sibiu organizează în fiecare joi, începând cu ora 11, la sediul său de pe str. Morilor, o întâlnire cu angajatorii interesaţi de serviciile oferite de agenţie, de stimularea ocupării forţei de muncă, dar şi de prevederile legale ce vizează ucenicia la locul de muncă şi efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior.

O primă întâlnire a avut loc în această săptămână, când angajatorii participanţi au fost informaţi în mod deosebit asupra facilităţilor ce pot fi obţinute ca urmare a încheierii contractelor de ucenicie la locul de muncă şi/sau de efectuare a stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior.

Astfel, angajatorii care încheie un contract de ucenicie în baza Legii nr.279 /2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, pot primi lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie o sumă egală cu 1.125 lei, iar în situaţia în care angajatorul  încheie un contract de stagiu, pentru 6 luni în condițiile Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, beneficiază, la cerere, pe perioada derulării contractului de stagiu, de o sumă în cuantum de 1.350 lei/lună.

Mircea Dorin Creţu

„Prin aceste întâlniri, AJOFM Sibiu este alături de angajatorii care doresc să îşi asigure forţa de muncă calificată, de calitate, în funcţie de propriile cerinţe”, a precizat Mircea Dorin Creţu, director executiv al AJOFM Sibiu.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*