Fonduri europene pentru extinderea școlii „Nicolae Iorga” și construirea unei noi săli de sport

Peste 8 milioane de lei finanțare nerambursabilă pentru modernizarea unei importante școli sibiene!

Contractul de finanțare nerambursabilă prin care se alocă fonduri europene municipalității din Sibiu a fost semnat astăzi de către primarul Astrid Cora Fodor și Simion Crețu, directorul general ADR Centru. Prin Axa Prioritară 10 a Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiții privind investițiile în educație și  formare, se va aloca acestui proiect suma totală de aproape 8,1 milioane  lei pentru modernizarea și extinderea Școlii Gimnaziale ”Nicolae Iorga” Sibiu, în vederea îmbunătățirii condițiilor de studiu și de muncă pentru mai mult de 1.550 elevi și cadre didactice.

”Îmbunătățirea condițiilor de studiu, dar și construcția unei noi săli de sport sunt priorități locale pentru municipiul Sibiu. Fiindcă multe din actualele clădiri ale școlilor sibiene au fost construite în perioada 1950-1990, au și capacitate redusă, au performanțe energetice slabe și nu răspund cerințelor moderne în educație. La nivelul municipiului Sibiu sunt contractate patru proiecte prin care se reabilitează energetic alte unități de învățământ, cu fonduri totale de peste 29 milioane lei. În total, cu acest proiect, sunt angajate 39 milioane lei din bugetul total de peste 300 milioane lei pe care municipalitatea sibiană l-a pregătit prin cereri de finanțare pe diferite domenii ale programului REGIO 2014-2020. Investițiile în infrastructura educațională reprezintă o prioritate nu numai la Sibiu, ci în toată Regiunea Centru, deoarece asigură desfășurarea cursurilor într-un cadru adecvat studiului și performanței. Prin aceste proiecte, elevii vor studia în săli de clase moderne, profesorii vor putea preda în condiții adecvate, iar părinții vor putea lucra liniștiți fiindcă școala le asigură copiilor educație în într-un mediu mai bun”, a declarat Crețu.

Proiectul de ”Extindere corp școală și construire sală de sport la Școala Gimnazială Nicolae Iorga Sibiu” are o valoare totală de 8.097.609,91 lei, din care 7.935.657,71 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă, diferența dintre cele două sume fiind fondurile proprii ale municipalității alocate pentru realizarea activităților. Perioada de implementare a acestui proiect este estimată a se încheia în 30.04.2021. Această inițiativă are ca scop creșterea calității și atractivității educației și asigurarea unei baze materiale educaționale moderne, prin dotarea unității de infrastructură extinse prin proiect (corp școală, sală de sport) și achiziționarea de obiecte de inventar/ mijloace fixe necesare desfășurării procesului educațional.

Investițiile care se vor realiza vizează extinderea corpului de școală existent, noua construcție având regim de înălțime P+2E și o suprafață construită desfășurată totală de 2,267 mp. Conform planului de situație, noua construcție va fi amplasată pe latura de nord a clădirii existente, pe un teren având suprafața de 8.796 mp, aflat în proprietatea Municipiului Sibiu. Corpul nou va avea o capacitate de 660 de elevi care își vor desfășura activitatea în 22 de săli de clasă. În incinta corpului nou vor fi create un laborator de chimie și o sală profesorală. Fiecare sală de clasă va avea capacitatea de 30 de elevi. Acoperișul va fi tip terasă înierbată, astfel încât să poată fi utilizat pentru spații de joacă și activități de relaxare pentru copii. Pentru sala de sport se propune o nouă construcție, de peste 700 de metri pătrați, un corp nou distinct al școlii, cu dimensiuni potrivite pentru desfășurarea activităților sportive și jocurilor, cu acces din exterior. Sala de sport va avea doar parter, cu terasă exterioară înierbată deasupra anexelor.

Prin implementarea acestui proiect, cei 1.468 de elevi și 91 de cadre didactice și personal auxiliar vor beneficia de o calitate crescută a procesului educațional, prin accesul la dotări și facilități moderne, premise ale unei dezvoltări educaționale cu șanse reale de performanță. De asemenea, se vor crea condițiile participării tuturor elevilor la cursuri într-un singur schimb de dimineață, perioada cu cel mai ridicat randament pentru procesul de predare-învățare. Capacitatea extinsă a unității școlare va susține și desfășurarea în condiții optime a activităților și proiectelor extrașcolare sau extracurriculare la nivelul unității de învățământ, obiect al proiectului, de care vor putea beneficia nu doar elevii înscriși la cursurile unității școlare obiect al proiectului, dar și alți membrii ai comunității locale.

Proiectul tehnic pentru lucrare este deja în lucru și urmează contractarea lucrărilor de construcție propriu-zise.

Sibiul este singurul municipiu reședință de județ din Regiunea Centru care, până la finalul lui 2018, a depus toate proiectele în vederea obținerii finanțării din fonduri europene nerambursabile. În domeniul infrastructurii educaționale, Primăria Sibiu a pregătit și a depus proiecte pentru obținerea de fonduri europene în valoare de 74,3 milioane lei:

– eficientizarea energetică a clădirilor școlilor nr. 1 (str. Hațegului), nr. 21 (str. Luptei), Radu Selejan (str. Șoimului) și Liceul Constantin Noica (str. Oștirii) – contracte de finanțare semnate deja în valoare de 30,2 milioane lei

– extinderea clădirilor școlilor I.L. Caragiale (V. Alecsandri) și Regele Ferdinand (str. Șureanu) – proiecte depuse în valoare de 22,4 milioane de lei

– reabilitarea internatului Liceului Indepedența (str. Gladiolelor) – proiect depus în valoare de 6,7 milioane de lei

– construcția a două creșe noi în cartierul Ștrand și respectiv Țiglari – proiecte depuse în valoare de 6,8 milioane de lei

De asemenea, este în curs o investiție în valoare de 20,4 milioane lei pentru construcția noului Liceu de Arte și este aproape de finalizare mansardarea Școlii Regina Maria pentru eliminarea învățământului în două schimburi, ambele investiții finanțate din fondurile bugetului local.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*