ISJ caută directori şi directori adjuncți

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din judeţul Sibiu, în perioada iunie – octombrie 2022 , după cum urmează:

 

Nr. crt Județul Unitatea de învățământ Funcția vacantă  Director/Director adjunct) Dovada cunoașterii limbii minorității (Da/Nu) Aviz grup parlamentar (Da/Nu) Aviz cult religios (Da/Nu) Condiție învățământ special (Da/Nu)
1 Sibiu GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 5 SIBIU Director Nu Nu Nu Nu
2 Sibiu GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 14 SIBIU Director Nu Nu Nu Nu
3 Sibiu GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 15 SIBIU Director Nu Nu Nu Nu
4 Sibiu GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 16 SIBIU Director Nu Nu Nu Nu
5 Sibiu GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 22 SIBIU Director Nu Nu Nu Nu
6 Sibiu GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 26 SIBIU Director Nu Nu Nu Nu
7 Sibiu GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 29 SIBIU Director Nu Nu Nu Nu
8 Sibiu GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 37 SIBIU Director Nu Nu Nu Nu
9 Sibiu GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „CASUTA POVESTILOR” SIBIU Director Nu Nu Nu Nu
10 Sibiu GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 42 SIBIU Director Nu Nu Nu Nu
11 Sibiu GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 43 SIBIU Director Nu Nu Nu Nu
12 Sibiu SCOALA GIMNAZIALA NR 2 SIBIU Director adjunct Da Da Nu Nu
13 Sibiu SCOALA GIMNAZIALA NR 4 SIBIU Director Da Da Nu Nu
14 Sibiu SCOALA GIMNAZIALA „REGINA MARIA” SIBIU Director adjunct Nu Nu Nu Nu
15 Sibiu SCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE IORGA” SIBIU Director adjunct Da Da Nu Nu
16 Sibiu SCOALA GIMNAZIALA „I.L.CARAGIALE” SIBIU Director adjunct Da Da Nu Nu
17 Sibiu SCOALA GIMNAZIALA „REGELE FERDINAND” SIBIU Director Nu Nu Nu Nu
18 Sibiu COLEGIUL NATIONAL „OCTAVIAN GOGA” SIBIU Director adjunct Nu Nu Nu Nu
19   LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA „TEREZIANUM” SIBIU Director adjunct Nu Nu Nu Nu
20 Sibiu LICEUL TEORETIC „ONISIFOR GHIBU” SIBIU Director adjunct Da Da Nu Nu
21 Sibiu GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „MICUL PRINT” MEDIAS Director Nu Nu Nu Nu
22 Sibiu GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PITICOT” MEDIAS Director Nu Nu Nu Nu
23 Sibiu GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PINOCCHIO” MEDIAS Director Nu Nu Nu Nu
24 Sibiu GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 12 MEDIAS Director Nu Nu Nu Nu
25 Sibiu GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „RAZA DE SOARE” MEDIAS Director Nu Nu Nu Nu
26 Sibiu GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT AGNITA Director Nu Nu Nu Nu
27 Sibiu SCOALA GIMNAZIALA „GEORG DANIEL TEUTSCH” AGNITA Director adjunct Da Da Nu Nu
28 Sibiu SCOALA GIMNAZIALA AVRIG Director adjunct Nu Nu Nu Nu
29 Sibiu LICEUL TEHNOLOGIC „N TECLU” COPSA MICA Director adjunct Nu Nu Nu Nu
30 Sibiu LICEUL „TIMOTEI CIPARIU” DUMBRAVENI Director adjunct Da Da Nu Nu
31 Sibiu LICEUL TEHNOLOGIC MÂRSA Director Nu Nu Nu Nu
32 Sibiu LICEUL TEHNOLOGIC „ILIE MACELARIU” MIERCUREA SIBIULUI Director adjunct Da Da Nu Nu
33 Sibiu SCOALA GIMNAZIALA OCNA SIBIULUI Director adjunct Nu Nu Nu Nu
34 Sibiu LICEUL TEHNOLOGIC „IOAN LUPAS” SALISTE Director adjunct Nu Nu Nu Nu
35 Sibiu SCOALA GIMNAZIALA ALMA Director Nu Nu Nu Nu
36 Sibiu SCOALA GIMNAZIALA APOLDU DE JOS Director Nu Nu Nu Nu
37 Sibiu SCOALA GIMNAZIALA „V. C. PALTIN” ARPASU DE JOS Director Nu Nu Nu Nu
38 Sibiu SCOALA GIMNAZIALA BAZNA Director adjunct Nu Nu Nu Nu
39 Sibiu SCOALA GIMNAZIALA BRADENI Director Nu Nu Nu Nu
40 Sibiu SCOALA GIMNAZIALA BRATEIU Director adjunct Nu Nu Nu Nu
41 Sibiu SCOALA GIMNAZIALA BRUIU Director Nu Nu Nu Nu
42 Sibiu SCOALA GIMNAZIALA CHIRPAR Director Nu Nu Nu Nu
43 Sibiu SCOALA GIMNAZIALA CIRTA Director Nu Nu Nu Nu
44 Sibiu SCOALA GIMNAZIALA HOGHILAG Director Nu Nu Nu Nu
45 Sibiu SCOALA GIMNAZIALA LOAMNES Director Nu Nu Nu Nu
46 Sibiu SCOALA GIMNAZIALA „ILIE MICU” LUDOS Director Nu Nu Nu Nu
47 Sibiu SCOALA GIMNAZIALA MARPOD Director Nu Nu Nu Nu
48 Sibiu SCOALA GIMNAZIALA „CORNELIU PACURARIU” MICASASA Director Nu Nu Nu Nu
49 Sibiu SCOALA GIMNAZIALA MIHAILENI Director Nu Nu Nu Nu
50 Sibiu SCOALA GIMNAZIALA PAUCA Director Nu Nu Nu Nu
51 Sibiu SCOALA GIMNAZIALA SEICA MARE Director Nu Nu Nu Nu
52 Sibiu SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI VITEAZU” SELIMBAR Director Nu Nu Nu Nu
53 Sibiu SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI VITEAZU” SELIMBAR Director adjunct Nu Nu Nu Nu
54 Sibiu CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA NR 2 SIBIU Director adjunct Nu Nu Nu Da
55 Sibiu CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA TURNU ROSU Director Nu Nu Nu Da
56 Sibiu CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA TURNU ROSU Director adjunct Nu Nu Nu Da
57 Sibiu CLUBUL SPORTIV SCOLAR SIBIU Director Nu Nu Nu Nu
58 Sibiu CLUBUL SPORTIV SCOLAR SIBIU Director adjunct Nu Nu Nu Nu
59 Sibiu CLUBUL SPORTIV SCOLAR MEDIAS Director Nu Nu Nu Nu

 

Concursul se organizează pe baza Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul nr. 4.597 din 6 august 2021, cu modificările și completările ulterioare

Pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct, cadrele didactice vor îndeplini, cumulativ, următoarele condiții:

  1. a)Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în condițiile  149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  2. b)Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
  3. c)Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;
  4. d)Au calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;
  5. e)Nu au fost sancționate disciplinar în anul școlar curent și în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit  248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  6. f)Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform  280 alin. (2) litera (d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;
  7. g)Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor  234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  8. h)Nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.

 

Pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar candidații vor accesa platforma, prin intermediul următorului link: https://concursdirectori.edu.ro

În conformitate cu prevederile art. 8, alin.(1) din Metodologie, dosarul de înscriere la concurs se încarcă în aplicația informatică dedicată.

Perioada de înscriere este 28 iunie (ora7:00)- 17 iulie (ora 23:59) timp în care poate fi validat contul dvs. și pot fi depuse dosarele de înscriere pentru proba scrisă.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*