Licitaţie publică pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior şi de materiale lemnoase fasonate (P)

DIRECŢIA SILVICĂ SIBIU cu sediul în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 140, organizează Licitaţie publică pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior şi de materiale lemnoase fasonate provenite din fondul forestier proprietate publică a statului precum şi a altor proprietari cu care sunt încheiate contracte de administrare, pentru anul de producţie 2019, cu prezentarea ofertelor în plic închis şi sigilat.

Data şi ora desfășurării licitației: 05.09.2019  începând cu ora 1300.

Locul desfășurării licitaţiei: Hotel Dumbrava, Pădurea Dumbrava, nr. 14, Sibiu.

Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie:

Ø pentru preselecţie: data 28.08.2019 ora 1630 

Ø pentru licitație: data 05.09.2019 ora 1245

Lista partizilor/loturilor care se licitează şi preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare partidă/lot sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-urile www.rosilva.rowww.dssibiu.ro și www.produselepadurii.ro.

Masa lemnoasă pe picior/ materialele lemnoase fasonate care se oferă spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului certificat FSC® FSC – C140876.

Masa lemnoasă pe picior şi masa lemnoasă fasonată rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se poate adjudeca prin negociere în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de  prezentul regulament şi de alte reglementări în vigoare.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 23.08.2019.

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Birou Fond Forestier – telefon: 0269232981, fax: 0269241804, email:fond.forestier@sibiu.rosilva.ro.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*