Lideri în cercetare şi inovare

În cadrul Secţiei Clinice Chirurgie II a SCJU Sibiu, condusă de acad. prof. univ. dr. Dan Sabău, membru al Academiei Medicale, pe lângă practica curentă, un loc aparte îl ocupă cercetarea şi inovarea.

Prof. Univ Dr. Dan Sabau_NOV_1În acest sens, medicii şi rezidenţii secţiei activează şi în cadrul unui Centru de Cercetare, Aplicare şi Implementare a elementelor de chirurgie deschisă şi miniinvazivă inovatoare, coordonată tot de acad. prof. dr. Dan Sabău. Pornind de la practica chirurgicală aplicată în interesul pacientului, care, conform reputatului medic sibian, „e elementul care ne încurajează şi ne motivează”, centrul este locul unde „zonele de gândire şi de inovare la care am ajuns îşi găsesc aplicabilitate practică, în scopul dezvoltării tehnicilor de miniinvazivitate şi ale modului de abordare  a acesteia”.

Noaptea Cercetătorilor

Activitatea derulată în centrul de cercetare s-a concretizat recent în participarea Departamentului de Cercetare în Chirurgia Miniinvazivă din cadrul Secţiei Chirurgie II a SCJU Sibiu la „Noaptea Cercetătorilor” din cadrul Conferinţei Naţionale de Chirurgie a Societăţii Române de Chirurgie, cu un număr de 12 exponate funcţionale, utilizate pentru diferite proceduri aplicate în intervenţiile chirurgicale specifice secţiei, beneficiari fiind, în mod direct, pacienţii. Totodată, participarea medicilor Secţiei Chirurgie II la Conferinţa Naţională de Chirurgie de luna trecută a presupus şi un număr de nouă lucrări susţinute şi semnificativ apreciate de auditoriu. „În cadrul centrului nu facem inovaţie şi inventică de dragul inventicii, ci pentru că există mereu loc de mai bine, atât ca afirmaţie generală, cât şi în ceea ce priveşte miniinvazivitatea, deoarece, fiind o tehnică relativ nou apărută – câţiva zeci de ani însemnând un interval redus în medicină -, aceasta permite celor interesaţi nu numai să aplice ceea ce s-a descoperit până acum, ci şi să găsească noi soluţii în faţa diverselor provocări. De aici, un câmp extrem de larg de acţiune şi dezvoltare a acestor soluţii tehnice la care am ajuns, scopul fiind binele pacientului prin un abord ceva mai facil al chirurgului în relaţia cu acesta, suferinţa mai scurtă a bolnavului, reducerea duratei intervenţiei chirurgicale şi securitatea suplimentară a pacientului”, explică Sabău.

Vârf de lance

În acest sens, unul din domeniile în care Secţia Clinică Chirurgie II a SCJU Sibiu este „vârf de lance” la nivel naţional se leagă de operaţiile de foraj transtumoral şi protezare pe cale laparogastroscopică, pentru care activitatea de cercetare presupune continuitate şi dezvoltare continuă.  „Spre exemplu, în tratamentul paliativ al bolilor de esofag, în special al cancerului, dar şi al altor tipuri de leziuni esofagiene, am realizat în cadrul departamentului 38 de propuneri şi variante inovative de exprimare chirurgicală. În condiţiile în care protezarea esofagiană miniinvazivă are o poziţie specială, dat fiind că miniinvazivitatea, în varianta pe care o propunem face ca bolnavul să se poată alimenta normal, să mestece alimentul, să-i simtă gustul, să poată sta la masă cu familia sau prietenii, independent de tuburi, seringi, pompă, blender, independent de invaliditate şi efecte adverse care ţin de biologia individului, pacientului dar şi de tehnologie, tehnică, tactică şi instrumente folosite”, detaliază profesorul scopurile centrului de cercetare.

Mai mult, cercetarea din cadrul centrului presupune şi o asociere între specialităţi cum ar fi endoscopia şi laparoscopia, demers prin care, sunt însumate performanţele ambelor discipline, fapt ce le potenţează suplimentar, însemnând mult mai mult decât fiecare din ele, luate separat.

Premii la saloane de inventică şi brevete de la OSIM

Activitatea de cercetare-inovare depusă de chirurgii Secţiei Chirurgie II se concretizează şi în participări la mai multe saloane de inventică din ţară şi din străinătate. Astfel, la Salonul de Inventică de anul acesta, din Cluj, s-a obţinut o diplomă şi o medalie de aur, medicii secţiei urmând să participe şi la salonul de inventică de la Bruxelles. Totodată, în luna decembrie este aşteptat un răspuns în legătură cu două brevete OSIM din şase înaintate. „Ritmul de evaluare a brevetelor OSIM în cadrul instituţiei impune minimum doi ani de cercetare a originalităţii produsului, a calităţii lui, şi de aceea un brevet OSIM, internaţional sau triadic, reprezintă, după părerea noastră, maximum de performanţă în domeniul cercetării”, arată dr. Dan Sabău.

Doctoratul, treaptă de maximă importanţă în cercetare

În condiţiile în care, în întreaga sa istorie, evoluţia medicinii a fost bazată pe cercetare, doctoratul în medicină reprezintă  la ora actuală o piatră de hotar care face diferenţa între simplul practician şi cercetător, inovator, inventator. Ca urmare, Sabău acordă o mare importanţă şcolii doctorale. „Consider demn de menţionat că, în planul conducerii de doctorat, în luna decembrie a anului curent şi ianuarie a anului următor, trei dintre doctoranzii pe care îi coordonez îşi vor susţine tezele finale în domeniu, lucrările caracterizându-se prin elemente de noutate şi originalitate. Rolul meu, în condiţiile cerinţelor actuale din cadrul şcolii doctorale, este de a stimula intenţia de brevetare, intenţia de a inova a mai tânărului coleg, nivelul de originalitate pe care o teză de doctorat îl presupune contribuind la dezvoltarea Şcolii Doctorale de Medicină de la Sibiu. De altfel, numeroase lucrări au fost apreciate ca atare de echipa de evaluatori, care a presupus nume de prim rang în medicina românească: prof. dr. Mircea Beuran. prof. dr. Irinel Popescu, prof. dr. Silviu Constantinoiu”, a mai precizat prof. Sabău, care a adăugat: „prin tot ceea ce facem încercăm să ne achităm de obligaţia de a reprezenta un centru de cercetare în cadrul unei universităţi care şi-a construit reputaţia prin rezultatele absolvenţilor cuantificate la nivelul rezidenţiatului, dar şi într-un spital universitar cu aplicaţie către cercetare, un spital unde s-au creat condiţiile dezvoltării unui centru de cercetare în domeniu, în asociere cu Academia Medicală şi cu Societatea Română de Chirurgie Endoscopică“.

Rezidenţiatul şi importanţa sa

Nu în ultimul rând, medicul sibian subliniază şi importanţa educaţiei viitorilor chirurgi, a modului în care aceştia sunt formaţi încă din studenţie sau în perioada rezidenţiatului. „Unul din obiectivele majore ale secţiei îl constituie instruirea studenţilor şi a rezidenţilor, cu scopul de a-i învăţa să gândească chirurgical şi să deprindă abilităţile chirurgicale încă de la primele contacte cu această specialitate, în aşa fel încât chirurgia să se încadreze acolo unde merită, anume la loc de cinste între specialităţile medicale”, concluzionează acad. prof. dr. Sabău.

Dan SABĂU | șef secție

„Unul din obiectivele majore ale secţiei îl constituie instruirea studenţilor şi a rezidenţilor, cu scopul de a-i învăţa să gândească chirurgical şi să deprindă abilităţile chirurgicale încă de la primele contacte cu această specialitate, în aşa fel încât chirurgia să se încadreze acolo unde merită, anume la loc de cinste între specialităţile medicale.”

Secție importantă

Secţia Clinică Chirurgie II a SCJU Sibiu este una dintre cele mai importante secţii ale celui mai mare spital din județ, având o capacitate de 50 de paturi, dintre care zece sunt alocate compartimentului de chirurgie vasculară. Patologia clinicii acoperă aproape toată patologia chirurgicală ce aparţine chirurgiei generale. Clinica Chirurgie II se înscrie, prin aria largă a patologiei chirurgicale abordate, prin performanțele profesionale, viteza de vindecare şi durata de spitalizare, în conceptele chirurgiei moderne performante.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*