Medicii de familie vor putea recomanda analize pentru depistarea hepatitelor B şi C

CNAS a publicat proiectul normele metodologice de aplicare a contractului-cadru, printre prevederii fiind ca medicii de familie să poată recomanda servicii noi, precum analize care pot depista infecţiile cu viruşii hepatitelor B şi C. Contractul-cadru trebuie aprobat până pe 1 aprilie.

„Medicii de familie vor putea recomanda efectuarea analizelor de depistare a infecţiei cu viruşii hepatitelor cronice B şi C pentru toate categoriile de asiguraţi (în prezent pot fi recomandate numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate). (…)Medicii vor putea face spirometrie pentru monitorizarea astmului bronşic şi bolii cronice respiratorii obstructive, măsurare continuă a tensiunii arteriale pentru 24 de ore pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate sau completare şi eliberare a fişei medicale sintetice necesară copiilor cu dizabilităţi pentru încadrarea şi reevaluarea în grad de handicap”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

De asemenea, noul contract-cadru reglemetează şi activitatea ambulatoriilor, unde se poate depista diagnosticul precoce al tumorilor mamare şi al leziunilor precanceroase ale colului uterin, supravegherea sarcinii cu risc şi a hipertensiunii arteriale esenţiale, toate fiind servicii medicale de spitalizare de zi cu decontare din fondul aferent asistenţei medicale spitaliceşti.

„Tot în ambulatoriu, în baza biletului de trimitere valabil 60 de zile, se vor putea acorda consultaţii de îngrijiri paliative de medicii cu competenţă/atestat în specialitate (4 consultaţii/ trimestru/asigurat, dar nu mai mult de două pe lună), în cadrul cărora se pot recomanda: îngrijiri paliative la domiciliu, analize şi investigaţii medicale, medicamente şi servicii conexe actului medical (psihologice, logopedice, kinetoterapeutice etc.)”, mai reiese din comunicatul instituţiei.

CNAS aduce creşteri în ceea ce priveşte finanţarea furnizorilor de servicii medicale, astfel: pentru medicina primară, valoarea minimă garantată a punctului per capita creşte la 5,8 lei (4,8 lei în prezent); pentru medicina de specialitate clinică din ambulatoriu, valoarea minimă garantată a punctului pe serviciu creşte la 2,8 lei (2,2 lei în prezent); pentru unele spitale de copii tariful pe caz ponderat în acest an poate fi majorat cu până la 15% faţă de anul 2017.

„Termenul de înlocuire a fotoliilor rulante acordate pe perioadă nedeterminată a fost redus de la cinci la trei ani, iar termenul maxim pentru care pot fi prescrise aparatele de administrare continuă de oxigen persoanelor cu grad de handicap accentuat sau grav a fost extins de la 3 la 12 luni şi pentru alte afecţiuni respiratorii cronice obstructive sau restrictive decât BPOC. Totodată, dispozitivele pentru protezare stomii au fost defalcate pe tipuri, în funcţie de caracteristicile şi nevoile pacienţilor”, mai comunică CNAS.

Proiectul normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a contractului-cadru reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*