Proiect Erasmus+ la Inspectoratul Școlar Județean Sibiu

În perioada 2017-2019, Inspectoratul Școlar din Catalonia – Spania, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu și alte instituții de educație similare din Italia, Anglia, Belgia și Spania implementează proiectul strategic inovativ nr. 2017-1-ES01-KA201-037990 cu titlul Supporting Opportunity in Schools: Promoting Educational Equity (Sprijinirea oportunităților în școli: Promovarea echității în educație) în cadrul programului european Erasmusplus.

Scopul proiectului este abilitarea cadrelor didactice în a consolida și evalua echitatea în școli. În perioada celor doi ani de proiect, partenerii vor dezvolta noi abilități și vor organiza acțiuni legate de importanța evaluării echității în școli, cu scopul de a informa partenerii educaționali în legătură cu această temă.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: dezvoltarea cadrului general de evaluare a echității în școală, optimizarea managementului pentru asigurarea echității în educație, conștientizarea și colaborarea comunității educaționale pentru asigurarea echității în unitățile de învățământ, promovarea exemplelor de bună practică privind echitatea în educație.

În cadrul primei întâlniri de proiect care a avut loc la Monza – Italia în perioada 22-24 noiembrie, participanții au prezentat o analiză privind cadrul legislativ și gradul de aplicare a echității în unitățile de învățământ din țările partenere cu evidențierea unor elemente de bună practică.

Produsele intelectuale care se vor elabora până la finalul proiectului sunt: cadru teoretic și ghid metodologic de evaluare a echității în școli; curs de formare pentru directorii unităților de învățământ; instrumente digitale de evaluare a echității în educație, website cu exemple de bună practică.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*