Rata șomajului în Sibiu: 1,7 la sută la finalul lunii noiembrie

La sfârșitul lunii noiembrie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu erau înregistrați 3.525 șomeri (din care 1.636 femei), rata șomajului fiind de 1,79%.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 1,81%, în această lună acest indicator a înregistrat o diminuare cu 0,02 pp.

Din totalul de 3.525 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Sibiu 932 erau beneficiare de indemnizţie de şomaj, iar 2.593 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.415 șomeri provin din mediul rural și 1.110 sunt din mediul urban.

Șomerii cu studii primare sau fără studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Sibiu (44%), urmat de cei cu studii gimnaziale şi profesionale (36%), 14% au absolvit studii liceale şi postliceale iar cei cu studii superioare sunt 6% din totalul șomerilor înregistrați.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.869 persoane foarte greu ocupabile, 1.456 greu ocupabile, 103 mediu ocupabile, iar 97 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele instituției.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*