Șansa unui viitor de succes

Școala postliceală FEG Sibiu face înscrieri pentru anul școlar 2020-2021, cu sau fără diplomă de bacalaureat și fără limită de vârstă și cu posibilitatea de angajare în străinătate.

Unitatea școlară oferă burse de studii, taxă fixă achitabilă în rate, diplome recunoscute internațional și posibilitatea de a efectua practica în spitale, farmacii și alte unități de profil.

Specializări căutate pe piața muncii

Acreditată de Ministerul Educației și Cercetării, instituția se adresează tuturor absolvenților de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, absolvenților de facultate, personalului angajat și șomerilor absolvenți de liceu, tuturor celor care doresc să se califice într-o meserie nouă, cu posibilități de integrare imediată pe piața muncii din țară sau străinătate. Cursanții pot alege una dintre următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie, asistent medical de radiologie, asistent medical de laborator, asistent medical de igienă, asistent medical de nutriție și dietetică, asistent pentru ocrotirea persoanelor vârstnice, ergoterapeut, pedagog de recuperare, analist programator.

Instituția de învățământ a avut de-a lungul timpului o evoluție dinamică și ascendentă. Activitățile practice se desfășoară în instituții de profil, spitale și farmacii, după un program structurat în concordanță cu conținuturile științifice. Procesul instructiv-educativ este asigurat de personal didactic calificat  în proporție de 100 la sută, cu pregătire psihopedagogică, integrat în sistemul de învățământ, în sistemul de perfecționare și cu specialiști dornici de a pregăti noile generații la cote maxime și conform cerințelor UE. În pregătirea cursanților, FEG Sibiu aplică planurile și programele aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.

Procedura de înscriere

Cei interesați sunt așteptați la sediul școlii din str. Lirei, nr. 4, cu actele necesare înscrierii pentru a putea încheia contractul cu școala, respectând măsurile de siguranță obligatorii în stare de alertă.

Acte necesare pentru înscriere: câte două copii xerox după cartea de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie (dacă e cazul), foaie matricolă liceu, diplomă de bacalaureat sau certificat de absolvire liceu; adeverință medicală; patru poze mate tip buletin. Veți aduce și documentele originale, numai pentru validarea fotocopiilor. Primiți o înștiințare cu contul școlii la Banca Transilvania, unde puteți achita înscrierea în cuantum de 200 lei, urmând ca cele trei tranșe egale ale școlarizării să fie achitate până în 15 septembrie 2020, 15 ianuarie 2021, respectiv 15 aprilie 2021. Dovada achitării taxei de înscriere de la Banca Transilvania se aduce la școală și puteți să ridicați contractul semnat.

Mai multe informații puteți obține la numerele de telefon 0788.424.309 sau 0269.442.462, respectiv e-mail scoala_fegsibiu@yahoo.com.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*