Șefii învățământului sibian și-au făcut temele

Toate unitățile de învățământ din județul Sibiu au autorizație sanitară de funcționare pentru noul an școlar, anunță Inspectoratul Școlar Județean Sibiu.

La nivelul județului Sibiu funcționează 309 unități de învățământ, dintre care 141 cu personalitate juridică și 168 de structuri școlare.

Autorizațiile ISU

39 de unități de învățământ nu dețin autorizație privind securitatea  la incendiu, dar mare parte dintre ele – respectiv 26 unități de învățământ – dețin avizele necesare și au depus documentația aferentă obținerii acestei autorizații.

Pentru unitățile de învățământ care nu dețin aviz sau autorizație de securitate la incendiu, IȘJ susține că va face demersurile necesare către primării, în vederea accelerării demersurilor pentru obținerea acestora.

Încadrarea cu personal didactic

În prezent, există peste 500 de posturi și fractiuni de posturi neocupate. Miercuri, s-a desfășurat examenul de ocupare a posturilor vacante la nivel județean, la care s-au înscris 171 cadre didactice calificate și 123 cu studii necorespunzătoare postului, cele mai solicitate fiind posturile de profesori pentru învățământ preprimar și primar, în limba română. După afișarea rezultatelor, va avea loc ședința publică de ocupare a posturilor, programată astăzi. Posturile și fracțiunile de posturi neocupate vor fi atribuite la plata cu ora.

Manualele școlare

Pentru nivelul de școlaritate primar, manualele sunt recepționate în proporție de 87,85%, distribuite în proporție de 79,01% și nerecepționate în proporție 12,15%. Pentru nivelul gimnazial, manualele sunt recepționate în proporție de 61,21%, distribuite – 57%, nerecepționate – 38,79%. Pentru nivelul liceal, manualele sunt recepționate în proporție de 96,89%, distribuite în proporție de 98,85% și nerecepționate în proporție de 3,11%.

“Numărul redus de manuale de la ciclul gimnazial este cauzat de întârzieri de tipărire, deoarece unele edituri au depus contestații pentru manualele școlare de la clasa a VII-a, recepționate în proporție de 3,53% (216 manuale) și nerecepționate în proporție de 96,47% (5911 manuale). În fiecare săptămână se realizează comenzi, în funcție de finalizarea tipăririi manualelor de către edituri. Sperăm ca până la jumătatea lunii octombrie toți elevii clasei a VII-a să primească manual”, susține Constantin Dincă, purtătorul de cuvânt al IȘJ Sibiu.

Lucrări de reparații și de consolidări

Puține unități de învățământ vor începe anul școlar 2019-2020 cu lucrări în derulare, afirmă Dincă. La Liceul Teoretic „Constantin Noica” și la Liceul Teologic Baptist „Betania” (structură școlară), lucrările de reabilitare  a clădirilor au demarat târziu. În aceste cazuri s-a hotărât funcționarea cu unele clase la Școala Gimnazială nr. 21 și cu orar în două schimburi. Estimativ,  lucrările urmează să fie finalizate până la sfârșitul lunii octombrie.

Problema toaletelor amplasate în exteriorul clădirilor școlare este aproape finalizată, cele trei unități de învățământ aflate în această situație derulează lucrări de introducere a acestor facilități în interiorul imobilelor școlare. Este vorba despre Școala Primară Netuș (finalizarea lucrărilor la data de 30.11.2019), Școala Primară Noiștat (finalizarea lucrărilor la data de 30.11.2019) și Școala Gimnazială „Ioan Albescu” Boița (finalizarea lucrărilor la începutul anului școlar 2019-2020).

Se află în derulare lucrările pentru construcția unei noi clădiri, în care va funcționa Liceul de Artă Sibiu. Tot în faza de construcție se află și o sală de sport la Școala Gimnazială Nocrich.

Microbuzele școlare

În județ există 51 de unități administrativ teritoriale care dispun de 72 de microbuze școlare, 46 dintre acestea fiind în proprietatea unităților de învățământ și 26 în proprietatea primăriilor. Dintre ele, 5 microbuze sunt nefuncționale. “Acolo unde există microbuz nefuncțional, unitatea școlară în cauză dispune și de unul funcțional, care asigură transportul elevilor (localități: Chirpăr, Loamneș, Mihăileni, Axente Sever, Ațel). La data curentă nu există UAT care nu are asigurat transportul elevilor la / de la unitățile de învățământ”, au dat asigurări reprezentanții IȘJ Sibiu.

Programul „Școală după școală” și materiile opționale

În baza proiectelor depuse la IȘJ Sibiu, au fost avizate programe „Școală după școală” la: Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu, Școala Gimnazială „Regina Maria” Sibiu, Școala Gimnazială Biertan, Școala Gimnazială Cristian, Școala Gimnazială „Mihai Viteazu” Șelimbăr, Școala Gimnazială Cîrța, Școala Gimnazială nr. 3 Cisnădie, Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș, Școala Gimnazială nr. 7 Mediaș și Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” Șura Mare. Unitățile de învățământ pot depune programe, spre avizare, pe tot parcursul anului școlar.

Unitățile de învățământ au depus peste 500 programe de curriculum la decizia școlii (CDȘ) și curriculum de dezvoltare locală, pentru obținerea avizului științific din partea consiliilor consultative pe discipline de predare sau cu aprobarea consiliului de administrație. “Dintre acestea, menționăm CDȘ-urile aprobate la nivel național, cum ar fi „Educație financiară”. „Educație pentru sănătate”, „Dezbatere, oratorie și retorică” și „Educație pentru viață””, arată Constantin Dincă.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*