TITULARIZARE. Proba scrisă va fi organizată miercuri. Detalii din calendar

Miercuri, 21 iulie, va avea loc proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2021, proba scrisă.

Proba scrisă va începe la ora 9:00, în 4 de centre de concurs, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare, aplicabile în cazul examenelor naționale, privind normele de acces în spațiile de examen în vederea protejării candidaților și a personalului implicat, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2.

Pentru susținerea probei scrise, candidații trebuie să fie prezenți în sala de concurs cel mai târziu la ora 8.15. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-două ore în anumite situații speciale (pentru candidații nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficiențe de vedere). În aceste situații, comisiile județene de organizare și desfășurare a concursului asigură condiții de egalizare a șanselor pentru candidații cu deficiențe, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței respective.

Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale și baremele de evaluare pentru cele 122 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi publicate, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte2021.edu.ro.

Primele rezultate la proba scrisă vor fi afișate în data de 27 iulie, la sediile inspectoratelor școlare, dar și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 27 iulie, după afișarea rezultatelor, și 28 iulie. Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site-ul menționat anterior, în data de 3 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în luna august 2021.

Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar 2021, precum și programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro.

În județul Sibiu, în patru centre de examen amplasate în municipiul Sibiu, 865 de candidați susțin examenul de titularizare.

Examenul debutează la ora 9.00, accesul în sală al candidaților fiind făcut în intervalul orar 7.30 – 8.15 în următoarele centre: Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu” Sibiu (211 candidați), Colegiul Economic ”George Barițiu” Sibiu (267 candidați), Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” Sibiu (246 candidați) și Școala Gimnazială Nr. 18 Sibiu (143 candidați).

Distribuția, pe centre de examen, este următoarea:

Disciplina de concurs Număr candidați Centru
AGRICULTURĂ-HORTICULTURĂ 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu” Sibiu

(str. Bihorului, nr. 3)

ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 3
ALIMENTAȚIE PUBLICĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI) 4
COMERȚ 3
ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POȘTĂ 6
EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE 2
ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAȚII 1
ELECTROTEHNICĂ, ELECTROMECANICĂ 1
INDUSTRIE ALIMENTARĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI) 1
INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI 7
CHIMIE 8
FILOSOFIE ȘI LOGICĂ, ARGUMENTARE ȘI COMUNICARE 2
FIZICĂ 8
LIMBA GERMANĂ MODERNĂ 13
LIMBA LATINĂ 1
LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ 50
LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ 9
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ 3
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 71
SOCIOLOGIE 1
MECANICĂ 5
MECANICĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI) 2
PRELUCRAREA LEMNULUI 1
PROTECȚIA MEDIULUI 1
TRANSPORTURI (MAIȘTRI INSTRUCTORI) 1
TURISM ȘI SERVICII 4
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII/MATEMATICII ȘI EXPLORĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ) 128  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegiul Economic ”George Barițiu” Sibiu

(str. Oituz, nr. 31)

LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, MATEMATICĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII MAGHIARE MATERNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA MAGHIARĂ MATERNĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII/MATEMATICII ȘI EXPLORĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA MAGHIARĂ)  

 

 

 

4

LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, MATEMATICĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII GERMANE MATERNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ MATERNĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII/MATEMATICII ȘI EXPLORĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA GERMANĂ)  

 

 

 

1

MATEMATICĂ 53
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 65
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT – ANTRENORI 1
GEOGRAFIE 15
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU COPII, PEDAGOGIE PREȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII  ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA GERMANĂ MATERNĂ ȘI METODICA PREDĂRII  ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA GERMANĂ)  

 

 

25

 

 

 

Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” Sibiu

(str. Nicolae Iorga, nr. 56)

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, PEDAGOGIA PREȘCOLARĂ ȘI METODICA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIȚA DE COPII (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ)  

196

RELIGIE BAPTISTĂ 1
RELIGIE ORTODOXĂ 24
ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICĂ / EDUCATIE VIZUALĂ/EDUCAȚIE ARTISTICĂ) 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

Școala Gimnazială nr. 18 Sibiu

(str. Lungă, nr. 65)

BIOLOGIE 26
CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ 15
ECONOMIE, EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ, ECONOMIE APLICATĂ ȘI EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE ECONOMICO-FINANCIARĂ  

7

EDUCAȚIE MUZICALĂ 11
EDUCAȚIE SOCIALĂ (GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI, EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ, EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIE DEMOCRATĂ)  

10

ISTORIE 29
KINETOTERAPIE 2
PROFESORI DOCUMENTARIȘTI 2
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ 28
TERAPIA EDUCAȚIONALĂ COMPLEXĂ ȘI INTEGRATĂ (EDUCATOARE, ÎNVĂȚĂTORI, ÎNVĂȚĂTORI-EDUCATORI) 2
TOTAL 865  

Numărul total de posturi și fracțiuni de posturi pentru care se desfășoară acest concurs este de 1 337, din care 129 posturi au sunt titularizabile (post întreg cu viabilitate de cel puțin 4 ani).

Pentru vizionare centre de concurs titularizare vezi aici:

https://www.isjsb.ro/d2020/Centre_concurs_ocupare_posturi_didactice_si_arondari_discipline_2021.pdf

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*